Nyhetsarkiv

Nye chefen avgick omedelbart efter kritiken

Barnkliniken vid Gävle sjukhus som fått utså stora neddragningar och många chefsbyten letar nu åter efter en ny chef. Den stresståliga chef, som landstinget tidigare i år rekryterat mot läkarnas vilja, lämnade sitt jobb av familjeskäl samma vecka som Sjukhusläkaren publicerade en artikel om det omfattande missnöjet bland läkarna vid kliniken.

Nu hoppas barnklinikens läkare på att man äntligen ska få en mer stabil och varaktig förändring.

För att klara den akuta situationen har en tillfällig chef, Margreth Rosenberg, anställts på kliniken under ett år. Till sin hjälp får hon en erfaren läkare med betydande chefserfarenhet, Erik Hemmingsson, som har gått in som konsult, för att stötta både klinikledning och divisionsledning.

Försiktig optimism

Erik Hemmingsson är specialistläkare inom gynekologi men verkar i dag som konsult. Han har tidigare bland annat varit chef både för Akademiska Sjukhuset, Södersjukhuset och senast landstingsdirektör i Uppsala Län, ett jobb som han lämnade 2008.

– Vi är försiktigt optimistiska, säger Gunilla Kördel, en av de hårt prövade överläkarna vid kliniken.

Som Sjukhusläkaren berättade i nr 4-2011 har det varit en omfattande turbulens vid kliniken, sju verksamhetschefer på fem år och en halvering av antalet specialister på tre år. Det har i sin tur gjort att läkarna vid kliniken har fått fler nattjourer, samtidigt som vårdplatserna blivit färre när neonatal- och barnavdelningen vid sjukhuset slagits samman.
Fredrik Sewon, specialistläkare vid kliniken och fackligt ombud säger att den senaste krisen kan vara början på en lösning.

– Erik Hemmingsson förstår våra problem, vi får se hur långt det räcker, säger han.

Tuff arbetsbörda

Samtidigt konstaterar Fredrik Sewon att ytterligare en av de få seniora överläkarna vid kliniken begärt tjänstledigt och det är osäkert om han återvänder.

Erik Hemmingsson som kontrakterats av landstinget för att under ett år stötta den tillfälliga klinikchefen med läkarsynpunkter konstaterar redan i dag att arbetsbördan är tuff för de seniora överläkarna.

– Kliniken är underbemannad, jag skulle vilja att man rekryterar tre seniora överläkare för att ge andrum och bättre möjligheter till fortbildning och planering av verksamheten, säger han.

Han betonar också att klinikens underläkare behöver stöd av fler erfarna läkare med bakjourskompetens. Det skulle skapa en ökad trygghet bland personalen på kliniken, konstaterar han.

Och Erik Hemmingsson är hoppfull. Han menar att lika snabbt som en klinik kan få en nedåtgående spiral, lika snabbt kan det gå att vända den uppåt igen.

– Här finns en bra kompetens, både bland överläkare och underläkare men de behöver bli fler för att få avlastning och inte ständigt gå på utmattningens gräns, säger Erik Hemmingsson.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera