Nyhetsarkiv

Nya riktlinjer kan ge stöd för mer jämlik vård

Ungefär var tionde person som får diagnosen reumatoid artrit (ledgångsreumatism) borde redan från början få behandling med biologiska läkemedel, så kallade TNF-hämmare, enligt de preliminära nationella riktlinjer Socialstyrelsen tagit fram. I dag kan vissa patienter istället få vänta upp till tre år på behandling.

I dag finns stora skillnader över landet i förskrivning av TNF-hämmare. Att läkemedlen är effektiva men dyra är en starkt bidragande orsak. Enligt Socialstyrelsen beräknas kostnaderna öka med cirka 84 miljoner kronor i svensk sjukvård om de nationella riktlinjerna följs i hela landet. Samtidigt kan behandlingen leda till stora besparingar för samhället i och med att fler reumatiker beräknas klara arbete och ett självständigt liv.

Anne Carlsson, ordförande i Reumatikerförbundet, tycker att det är positivt att de nationella riktlinjerna kan bidra till en mer jämlik tillgång till biologiska läkemedel.

– Samtidigt är jag frustrerad över att riktlinjerna är både för lösa och för hårda samtidigt. Frågan är om de skapar tillräckligt tryck på landsting som Västra Götalandsregionen, som hävdar att det inte finns evidens för behandling med biologiska läkemedel.

– När det gäller beprövad erfarenhet anser jag att de nationella riktlinjerna är för hårda. Det finns mycket bra vård som baseras på beprövad erfarenhet och som ger utmärkta resultat, och jag tycker att de nationella riktlinjerna underskattar värdet av den, säger Anne Carlsson.

Andra områden som lyfts fram i de nya nationella riktlinjerna är förebyggande av benskörhetsfrakturer, som beräknas kunna leda till stora besparingar i sjukvården. Vidare innehåller riktlinjerna rekommendationer om artros, långvarig smärta, Bechterews sjukdom och psoriasisartrit.

Fram till slutet av februari kan landsting, intresseorganisationer och andra intressenter lämna synpunkter på de nationella riktlinjerna. Den slutgiltiga versionen beräknas publiceras under hösten 2011.

Länk till de preliminära nationella riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar på Socialstyrelsens webbplats.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-05

Beläggningsgrader – överfullt på många kliniker år efter år / Informationsdriven vård i Halland / Offentlig vård möter privat aktör / Krönika: Hårdare klimat får tystnaden att växa / Pensionen – vad innebär förändringar i avtalet? / Hallå Där – Professor Ann Hellström

Prenumerera