Nyhetsarkiv

Nya regler för extra övertid

De extra övertidstimmarna kan alltså tas ut utan vare sig dispens eller kollektivavtal. Men det är ändå både möjligt och fördelaktigt att sluta kollektivavtal om den extra övertiden.

– Det kan finnas risk för att arbetsgivare inom sjukvården slentrianmässigt hänvisar till särskilda skäl. Lagstiftarna anger att avsikten inte är att de nya reglerna ska leda till ett ökat övertidsuttag och ställer därför som ytterligare krav att situationen ”inte har gått att lösa på annat rimligt sätt”. Men även det är öppet för tolkning. Därför är det bra att utnyttja möjligheten att teckna lokala kollektivavtal om 150-timmarsregeln, säger Läkarförbundets chefsjurist Nils-Erik Solberg.

Genom att teckna lokala kollektivavtal blir det möjligt att komma överens med arbetsgivaren om justeringar av regeln, till exempel om premisser för att den extra övertiden ska kunna tas ut, eller om att minska antalet timmar.

Registrera timmarna

– Det är också viktigt att de här timmarna registreras på ett särskilt sätt, så att skyddsombudet kan följa upp hur mycket extra övertid som tas ut och under vilka omständigheter.

Fakta: Vad är allmän och extra övertid?

Allmän övertid. Upp till 200 timmar per anställd och år kan tas ut oavsett om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen eller ej.

Extra övertid. Sedan tidigare har vissa arbetsgivare inom sjukvården tecknat lokala kollektivavtal med läkarfacket om extra övertid upp till maxgränsen på totalt 416 övertidstimmar per anställd och år.

Extra övertid enligt 150-timmarsregeln. Innebär att övertid i intervallet 200-350 timmar blir möjlig utan vare sig dispens eller kollektivavtal, om det finns särskilda skäl och situationen inte kunnat lösas på annat rimligt sätt.

Även om det redan finns ett kollektivavtal om övertid 200-416 timmar kan det vara motiverat att dessutom sluta ett separat avtal om den extra övertiden enligt 150-timmarsregeln.

Krönika
Bertil Hagström

Orisken är mycket större än risken

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-04

Så stor är operationsskulden – region för region / sjukhus för sjukhus / Vad behövs nu då? / "Vi behöver större marginaler till vardags – inte för en pandemi" / De klarade covid-19-stormen / Professionalismens återkomst / "Yngre läkare har utnyttjats" / Kan en pandemi rå på administrationssamhället? / Krönikor / Porträttet: Anna Rask-Andersen / Från facklig till chef och tillbaka

Prenumerera