Nyhetsarkiv

Nya jourregler upprör Skånes läkare

– Idag är vi 10 barnanestesispecialister. Om vi ska klara de nya arbetstidsregler som Region Skånes ledning nu föreslår måste vi anställa 6-8 nya barnanestesispecialister och de finns inte att få tag på. Redan idag har vi svårt att rekrytera.

– Vi bedriver högspecialiserad vård. Här finns inga marginaler. Har inte den som arbetar tillräcklig kunskap förlorar vi barnen. Alla måste snabbt kunna identifiera problemen och agera. Här går det inte att byta ut en erfaren specialist mot en doktor vem som helst.

– Den första frågan föräldrarna ställer när deras barn ska genomgå ett stort ingrepp är hur många operationer jag varit med om och då känns det tryggt att kunna svara att jag gör det här varje dag, inte varannan eller var fjärde vecka.

För att hålla den höga kompetens som krävs måste du arbeta mycket och möta många patienter, det finns tyvärr inga genvägar om du ska göra ett bra och patientsäkert arbete.

– Det är uppenbart att de som lagt förslaget inte förstår hur en sådan här verksamhet fungerar. Ska vi göra fler och kortare jourer innebär det att vi måste vara lediga mer dagtid, vilket försämrar inte bara vården utan även utbildningen av de nya specialisterna, som riskerar att aldrig lära sig jobbet på ett bra sätt.

Valéria Perez de Sá menar att förslaget är så katastrofalt att hon utgår från att kliniken får dispens.
– Vi behövs, det går inte att lägga ner oss. Vi tar hand om mer än hälften av landets hjärtsjuka barn, ungefär två tredjedelar av våra patienter är ”hjärtbarn”.

Valéria Perez de Sá tillbakavisar påståendet att de nya riktlinjerna skulle öka patientsäkerheten.
– Det blir precis tvärtom. Vi har höjt patientsäkerheten genom att ha högsta kompetensen tillgänglig hela tiden för patienten. Inte en enda gång under de år jag arbetat här har patientsäkerheten hotats på grund av våra jourpass. De som nu på ett märkligt sätt vill tala om för oss vad som är bäst för oss själva tycker jag ska visa att patientsäkerheten äventyrats en endaste gång de senaste 15 åren.

Valéria Perez de Sá menar att det är konstigt att Region Skåne inte tillåter verksamheterna att se igenom vad som är bäst eftersom de som utför arbetet och tar hand om patienterna är de som vet vad som krävs. Stelbenta centrala riktlinjer försvårar bara, tycker hon.

– Vill man göra en insats för vår arbetsmiljö, som man säger sig vilja, ska man låta oss bestämma själva. Vi är förnuftiga och myndiga individer som många gånger lägger ner mer glöd och engagemang än arbetsschemat visar. Vad är bättre för arbetsmiljön än entusiasm? undrar Valéria Perez de Sá.
– Fler jourer ger också ett problem med onödig överrapportering. Det är inte bra om vi ska ägna
4 -6 timmar varje dag åt rapportering. Ju fler rapporteringar, desto sämre patientsäkerhet.
I Region Skånes nya riktlinjer finns också ett förslag att all kompensationsledighet för sammanlagd arbetad tid under jour och beredskap skall läggas ut i anslutning till tjänstgöringspasset.
– Det är en alldeles för oflexibel regel. Vi är några som bedriver forskning med hjälp av jourkompledighet. Den kommer att försvåras nu eftersom vår forskning kräver planerade sammanhängande pass, säger Valéria Perez de Sá, som är märkbart irriterad av den påstådda omsorgen om hennes arbetsmiljö.
 

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-06

Tema: Cancer/väntetider/standardiserade vårdförlopp / Julquiz / Dansk sjukvård / Förenade anställningar / Patientinflytande / Helgläsning

Prenumerera