Nyhetsarkiv

Nya folkhälsomyndigheten får positivt bemötande

Enligt regeringens förslag ska Folkhälsoinstitutet och Smittskyddsinstitutet gå samman med vissa delar av Socialstyrelsen, bland annat de som berör hälsoskydd. SKL vill att en utvärdering görs av den nya myndigheten redan om tre år för att följa upp om den är ändamålsenlig och tillgodoser de behov som finns inom folkhälsoområdet. SKL vill dessutom att all smittskyddsverksamhet vid Socialstyrelsen ska överföras till den nya myndigheten, vilket inte ingår i regeringens förslag i dag.

Läkarförbundet instämmer i att det bör finnas samordningsvinster i en sammanslagning men uttrycker samtidigt en farhåga för att eventuella samordningsvinster tas i anspråk i form av neddragningar av resurser redan i samband med att den förändrade organisationen genomförs.

Regeringens förslag innebär att en ny myndighet för folkhälsofrågor, Institutet för folkhälsa, bildas den 1 januari 2014 genom att Statens folkhälsoinstitut, FHI, och Smittskyddsinstitutet, SMI, övergår i den nya myndigheten. Till myndigheten förs även Socialstyrelsens uppgifter inom områdena folk- och miljöhälsorapportering, Socialstyrelsens uppgifter inom ramen för miljömålsarbetet samt vissa av Socialstyrelsens uppgifter som rör hälsoskydd.

Syftet med sammanslagningen är att förbättra förutsättningarna för ett mer effektivare och mer kunskapsbaserat arbete inom folkhälsoområdet. Förslaget innebär att FHI och SMI avvecklas och upphör den 31 december 2013.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera