Nyhetsarkiv

Nya ALF-avtalet – här är detaljerna

ALF-avtalet är en överenskommelse mellan staten och landstingen om ersättning till utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling.

Det nuvarande avtalet löper ut vid årsskiftet och förhandlingarna om det nya har kantats av konflikter. I september förra året sparkades statens utredare Kjell Asplund och Sigbrit Franke efter djup oenighet med regeringsföreträdare, och förhandlingarna bröt samman.

Till tvistefrågorna hörde bland annat anslagen till den nya utbildningsorten Örebro och modellen för kvalitetsutvärderande jämförelser av universitetssjukvården.

Nu har det nya ALF-avtalet lagts ut på regeringens hemsida.

Nytt är att begreppet ”universitetssjukvård” ersatt det tidigare ”universitetssjukhus”, detta mot bakgrund av att vården bedrivs i andra former i dag jämfört med år 2003, när det förra avtalet slöts. En allt större del av den specialiserade sjukvården bedrivs i öppen vård och med olika driftsformer, vilket innebär att även utbildning och forskning sker utanför universitetssjukhusens väggar.

Örebro län får del av de nya ALF-medlen, dock endast med 35 miljoner kronor för 2015, vilket kan jämföras med exempelvis 353 miljoner för Skåne och 140 för Östergötland. Beloppen justeras dock upp mer för Örebro jämfört med övriga universitetsorter för åren 2016-2019.

I ALF-avtalet introduceras även en ny kvalitetsbaserad ersättning redan från 2016. För 2016 och 2017 fördelas 90 procent i ett grundbelopp och 10 procent enligt bibliometrisk utvärderingsmodell. År 2018 fördelas 15 procent enligt denna modell.

År 2019 införs en ny modell för kvalitetsutvärdering av den kliniska forskningen. Modellen, som ännu inte är klar, ska i enlighet med regeringens forskningspolitik helt eller delvis baseras på peer review av forskningen. Från år 2019 ska 80 procent av ALF-ersättningen utgå som grundanslag och 20 procent vara kvalitetsrelaterad enligt den nya modellen.

För att ge landstingen tid för omställning till den nya kvalitetsbaserade ersättningen införs en övergångsersättning under åren 2016-2018, som kompenserar de landsting som förlorar ekonomiskt på omfördelningen.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera