Nyhetsarkiv

Ny rapport visar på lönegap mellan akademiker

Utrikesfödda akademiker har lägre löner än inrikesfödda akademiker inom samma yrke och sektor. Och allra störst skillnad syns för gruppen som är födda utanför EU eller Nordamerika. Det visar en färsk rapport från Saco.

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, har jämfört lönerna för akademiker med svensk bakgrund (inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar) med akademiker med utländsk bakgrund (ut- eller inrikesfödda med utrikesfödda föräldrar). Akademikerna med utländsk bakgrund delades även in i fem grupper utifrån geografiskt och generationsmässigt avstånd – inrikesfödda med en respektive två utrikesfödda föräldrar, utrikesfödda från Norden, EU28 (utom Norden) eller Nordamerika och akademiker födda i övriga världen. Den sistnämnda gruppen, akademiker födda utanför EU eller Nordamerika, har enligt Sacos undersökning lägst genomsnittslöner i samtliga akademikergrupper och samtliga sektorer utom landstinget. Inom privatsektor – när man tagit bort faktorer så som kön, ålder, län, utbildning, yrke och befattning – finns det ett oförklarat lönegap på åtta procent.

− Integrationen är vår tids ödesfråga och den berör i högsta grad även högutbildade. Sverige behöver en arbetsmarknad som ser mer till kompetens och mindre till födelseland, säger Sacos ordförande Göran Arrius i ett pressmeddelande.

Störst lönegap finns mellan ekonomer i privat sektor där de som hör till gruppen ”födda i övriga världen” i genomsnitt tjänar 23 procent mindre än de med svensk bakgrund och där det oförklarade lönegapet är tio procent. Bland läkare och socionomer är dock lönegapet relativt litet.

Totalt har Saco granskat lönerna för närmare 350 000 akademiker från nio olika yrkesgrupper. I rapporten konstaterar man att ”lönegapen bland akademiker med utländsk bakgrund överlag är större ju större ”avståndet” till akademikerna med svensk bakgrund är”.

− De som ingår i Sacos studie är etablerade på arbetsmarknaden och många har bott i Sverige i 15 år eller längre. Skillnaderna är förmodligen ännu större när det gäller samtliga akademiker på arbetsmarknaden, säger Göran Arrius.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera