Nyhetsarkiv

Ny rapport föreslår nollvision i vården

Många patienter dör i onödan på grund av ojämlik vård,  enligt Kommissionen för jämlik vård.

Ilija Batljan, är ordförande för kommissionen, som är ett initiativ som  Cancerfonden och LIF, de forskande läkemedelsföretagen står bakom. I måndags presenterade kommissionen sin slutrapport.

Högst upp på kommissionens önskelista står en nollvision för onödiga dödsfall som sker i vården på grund av ojämlikhet. Rapporten lyfter fram ett flertal exempel, bland annat det faktum att patienter med lungcancer tvingas vänta i genomsnitt 40-55 dagar från remiss till behandlingsbeslut.

– För patienter med lungcancer – en sjukdom där 75 procent av patienterna avlider inom ett år efter diagnos – utgör varje dag av väntan en oacceptabel vårdskandal, säger Ilija Batljan i ett pressmeddelande från Cancerfonden.

Andra av kommissionens förslag är att alla patienter ska vara berättigade till en second opinion, information om sina rättigheter och vårdens resultat.

För att garantera jämlik tillgång på läkemedel föreslås ett nationellt system där läkemedel inom förmånssystemet finansieras av staten. När läkemedlet är godkänt av EU ska det inte kunna överprövas på landstingsnivå utan omedelbart kunna förskrivas. De första tre åren bör staten ta fullt kostnadsansvar för alla nya innovativa läkemedel.

De nationella riktlinjerna vill kommissionen ersätta med obligatoriska riktlinjer för konkreta vårdsituationer. Dessa föreslås tas fram av Socialstyrelsen, speciallistföreningar och patientorganisationer.

Dagens 21 landsting beskriver kommissionen som en dysfunktionell indelning och föreslår större sjukvårdsregioner.

Patienterna lyfts fram som en grupp med unika kunskaper om sin egen sjukdom som bör tas tillvara bland annat inom forskningen. Sjukvårdspersonalen förutsättningar att forska måste också stärkas. Kommissionen poängterar också att infrastrukturer som IT-stöd måste förbättras för att stödja diagnostik, behandling och forskning.

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) säger till Dagens Nyheter att rapporten är ett ”lovvärt initiativ” och säger att regeringen redan arbetar med frågan. Hans exempel är överenskommelsen med Sveriges Kommuner och Landsting om att minska väntetiderna i cancervården.

Ilija Batljan var tidigare socialdemokratisk politiker men jobbar numera inom näringslivet. I kommissionen ingår också Cristina Husmark-Pehrsson, moderat politiker, Anders Milton, tidigare ordförande i Läkarförbundet, samt företrädare för Cancerfonden, Handikappförbunden och PRO.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera