Nyhetsarkiv

Ny ordförande vald för SYLF

Han vill göra vägen från läkarexamen till färdig specialist mer sammanhållen och höja kvaliteten – bland annat genom att ersätta AT:n med en introduktionstjänst. I helgen valdes Jonas Ålebring till SYLFs nye ordförande.

– Det känns väldigt roligt att ha blivit vald. Det är ett stort förtroende att få företräda landets underläkare, säger Jonas Ålebring, som till vardags gör sin ST-utbildning till anestesi- och intensivvårdsläkare på SUS i Lund.

– Med tanke på alla mina övriga åtaganden är det lite svårt att uppskatta hur långt jag har kvar, men ungefär halvvägs har jag kommit nu, säger han med ett skratt.

Vilka hjärtefrågor har då Sveriges Yngre Läkares Förenings nye ordförande?

– För mig bottnar allting i att underläkare ska ha rätt förutsättningar för att kunna erbjuda patienter en god vård. Utifrån det vill jag göra vägen från examen till färdig specialist mer sammanhållen och av god kvalitet. Det ska inte finnas några flaskhalsar, vi ska ha bra handledning och en utbildning av god kvalitet, säger Jonas Ålebring.

Men flaskhalsar finns det tyvärr gott om i dag, menar han. Till exempel det faktum att antalet AT-platser är förödande få på många håll.

– När man tar examen är tanken att man ska få sin AT-plats direkt och sedan bli legitimerad och kunna gå vidare. Men i dag har vi en situation där många först behöver vikariera långa tider – det är inte bra för varken individen eller hälso- och sjukvården i stort.

Helst vill Jonas Ålebring slopa AT:n helt och hållet och ersätta den med en sexårig läkarutbildning följt av ett obligatoriskt introduktionsår, något han vet att bland annat Sjukhusläkarna är skeptiska till efter att frågan diskuterades flitigt under deras fullmäktige för några veckor sedan.

– Den frågan ser vi olika på. Jag ser det som att det egentligen bottnar i ett engagemang hos oss alla för att nya läkare ska få en bra start i yrkeslivet och en introduktion av god kvalitet. Målet är samma men vi tolkar vägen dit olika. Inom SYLF tror vi inte att AT:n i dess nuvarande form är den rätta vägen att gå. Och jag tycker att det här är en fråga som vi äntligen behöver komma i hamn med under min tid som ordförande.

Andra viktiga frågor enligt Jonas Ålebring är att förbättra förutsättningarna för de yngre läkarna att kunna ta hand om patienter utan att riskera sin egen hälsa.

– Vi ser att ohälsan bland unga läkare ökar. Därför måste vi arbeta för att de ska kunna få en god arbetsmiljö. Jag brinner även för frågan om lika rättigheter och möjligheter för alla läkare och där finns mycket att ta tag i. Till exempel skillnaden i livslön mellan manliga och kvinnliga läkare som mycket handlar om karriärprogression. Så kan vi inte ha det!

SYLF har även  gjort undersökningar kring diskriminering som visade att en av tre läkare upplevde sig ha blivit diskriminerad i yrkeslivet, berättar Jonas Ålebring.

– Det är inte ok! Det kan påverka hela vården på ett negativt sätt. Ett viktigt mål för vår förening är att vara en röst för alla underläkare och att företräda dem på ett bra sätt.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera