Nyhetsarkiv

Ny lag om meddelarskydd föreslås

Kristian Karlemon, sekreterare i Utredningen om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet, berättar att utredningen kommer att föreslå en helt ny lag som avgränsas till vård, skola och omsorg.

– Den nya lagförslaget hänvisar till yttrandefrihets- och tryckfrihetslagstiftningens bestämmelser om meddelarskydd. Samma meddelarskydd, inklusive repressalieförbud och efterforskningsförbud, föreslås gälla för all offentligt finansierad vård, skola och omsorg. Undantag görs dock för personer i ledande ställning.

Skyddet för att lämna uppgifter till medier gäller även för företagshemligheter.

Helt privatfinansierad verksamhet kommer inte att omfattas av den nya lagen.

– En övervägande del av all verksamhet i vård, skola och omsorg, jag skulle tro 99%, omfattas eftersom den är helt offentligfinansierad eller har någon form av blandad finansiering.

Parallellt med Utredningen om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet arbetar en utredning om stärkt skydd för visslare, ledd av justitierådet Per Virdesten. Utredningarna har samordnat sitt arbete.

– Förutom att båda utredningarna berör företagshemligheter har vi inte haft så många beröringspunkter. Vi har diskuterat arbetsrätten och nått en samsyn där vi förklarar hur vi tolkar Arbetsdomstolens praxis.

Utredningen har även diskuterat frågor som rör lojalitet mot arbetsgivaren.

– Gränsen går vid att hitta på saker och sprida lögnaktiga uppgifter. Det kan inte anses vara illojalt att lämna ut riktiga uppgifter.

Utredningen kommer inte att föreslå ändringar av annan lagstiftning, som lex Maria eller lex Sarah.

Utredningen om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet har fått utredningstiden förlängd till den 30 november för att hinna med samordningen med utredningen om skydd för visslare, men enligt Kristian Karlemon kan utredningen komma att lämnas till regeringen tidigare under hösten.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera