Nyhetsarkiv

Ny lag kräver ackreditering i Frankrike

Processen har just börjat och sker i två steg. Det första steget som redan påbörjats, omfattar alla sjukhus, privata och offentliga med ackrediteringen vart femte år.Steg två som införs år 2007, omfattar alla praktiserande läkare, privata som offentliga. Ackrediteringen ska ske vart femte år, den genomförs av en expertgrupp med företrädare för universiteten, regeringen och myndigheter. Anmärkningar framförs direkt till berörd läkare som har ett år på sig att vidta föreskrivna åtgärder. Om så ej sker mister läkaren omgående sin legitimation.

Rolf Kirchner som sitter i AEMH:s styrelse ställde frågan: Statistiken visar att ca 20 procent ligger i riskzonen för att klara sig. Vad gör man med sjukhus och läkare som inte klarar sig? Lägger ner? Klarar man att upprätthålla vården?

Dr Wetzel, svarade att cirka tio procent av de privata sjukhusen kommer att lägga ner redan innan processen startat.

Daniel Vasmant redogjrode om organisation och finansiering av CME/CPD. Han är dubbelspecialisten med den ovanliga kombinationen pediatrik och klinisk farmakologi. Under många år verksam vid medicinska fakulteten vid Saint Antoine Universitetet i Paris.

Sedan 2001 är Daniel Vasmant anställd av Aventis Pharma AB. Som medlem i en rad specialitetsföreningar jobbar han med fortbildningsfrågor i Frankrike.

Enligt Daniel Vasmant är Frankrike ett europeiskt föregångsland på fortbildningsområdet. Det finns ett välfungerande nätverk som regleras via ”Ordre des Medecins” en organisation som till stort har svenska Socialstyrelsens befogenheter, men leds av professionen.

Enligt Vasmant reglerar ”Ordre dec Medecins” relationerna mellan läkarkåren och läkemedelsindustrin vad beträffar finansiering av fortbildning. Till sin hjälp har man tre oberoende organsiationer; CEMIP en läkemedelsindustristödd organisation som skall granska relationerna inbördes.

DGCCRF som beskrivs som en ”fair competition” polis. Och slutligen ”Comission de la Publicité”
Vidare finns en organisation för certifiering av sjukhus och enskilda läkarmottagningar.

Organisationen har också till uppgift att recertifiera läkare vart femte år.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera