Nyhetsarkiv

Ny kris på KI – haveri för biobanksprojekt

Istället för sökta medel om 300 miljoner de kommande åtta åren, beviljar Vetenskapsrådet endast 11 miljoner i ett avtrappningsbidrag för det stora nationella biobanksprojektet BBMRI. Orsaken, avslöjar Expressen idag, är ett brev med allvarliga anklagelser mot KI som leder projektet, och en handlingsplan som inte anses hålla måttet.

Förra hösten framförde biobanksansvariga i Umeå, Uppsala och Göteborg allvarlig kritik mot Karolinska Institutets hantering av rollen som värduniversitet för biobanksprojektet BBMRI, som skulle bli en nationell infrastruktur för biobanker runtom i landet, och på så vis bli ”den största biobanken i världen”. Enligt Expressen, som tagit del av brevet anklagar skribenterna bland annat KI för att ha utnyttjat sin position som ledare för projektet och för att ha fört över bidragsmiljoner till KI:s egna verksamhet. Skrivelsen handlade också om att det finns olika uppfattningar om hur verksamheten ska bedrivas och organiseras.

Mellan 2010 och 2015 har Vetenskapsrådet finansierat projektet med 168 miljoner kronor. KI:s tidigare rektor Anders Hamsten hade lämnat in en ansökan på över 300 miljoner kronor för de kommande åtta åren. Men då damp brevet från några av de biobanksansvariga ute i landet ner.
– Skrivelsen var av så allvarlig art att man bordlade beslutet, säger Vetenskapsrådets pressansvarige Eva Högström, till Sjukhusläkaren.

Vetenskapsrådet beslöt sig istället för två åtgärder. En extern revision tillsattes för att gå igenom hur bidragsmedlen hanterats och en handlingsplan för projektets framtid begärdes in från Karolinska Institutet. Den lämnades in av KI:s vikarierande rektor Karin Dahlman Wright, men underkändes av Vetenskapsrådet som avslog ansökan, som troligtvis oavsett hade bantats kraftig.  Istället fattade beslut om ett avtrappningsbidrag på 11 miljoner kronor för de kommande två åren.

Den externa revisionen som görs av företaget Ernst&Young är ännu inte klar, men väntas vara klar nu i slutet av april. Karin Dahlman Wright, säger till Expressen att hon inte vill kommentera anklagelserna innan den externa revisionen är klar. I Expressen förekommer också uppgifter om hur personer som ifrågasatt KI:s styrning av projektet har frysts ut eller till och med blivit utskällda. Det är en bild som Karin Dahlman Wright till tidningen inte alls säger sig känna igen.

Vetenskapsrådet kommer sannolikt att utlysa bidrag till nationell infrastruktur för biobanker under 2017. Då kommer KI liksom andra aktörer ha möjlighet att söka om ny finansiering under förutsättningar att de uppfyller kraven som kommer att ställas i utlysningen.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera