Nyhetsarkiv

Ny kallelse fick fler till screening

Den nya kallelsen har fått fler att delta i screening.

Endast genom att omformulera kallelsebrevet lyckades Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland öka antalet kvinnor som gick till gynekologisk cellprovtagning. Men budskapet verkar ändå inte ha nått fram till alla. 

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland startade en studie i mars förra året där man skickade ut både den gamla typen av kallelse och den nya typen som är utformad efter SKL:s nationella mall. Mallen har utarbetats just för att höja deltagandet i den viktiga screeningverksamheten. Kallelsebrevet skickades ut för både humant papillopmvirus (HPV) och cytologi.

Studien pågick till november förra året. Det visade sig att deltagandet ökade framför allt i Stockholm med kranskommuner. Även på Gotland ökade deltagandet, men inte i samma omfattning. I den grupp som fått den nya kallelsen deltog totalt 11,1 procent fler kvinnor inom 90 dagar. Bland de som fått en kallelse till HPV-test deltog 14,4 procent fler kvinnor.

Störst var ökningen bland kvinnor under 30 år som kallats till cytologi, hela 20,6 procent. Även i gruppen 51-60 år som kallats till HPV-test ökade med 17,8 procent.

Däremot var hade den nya kallelsen ingen effekt i områden i Stockholms kommun med hög andel socioekonomiskt utsatta och hög andel invandrare där det redan sedan tidigare var ett lägre deltagande.

Krönika
Bertil Hagström

Orisken är mycket större än risken

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-04

Så stor är operationsskulden – region för region / sjukhus för sjukhus / Vad behövs nu då? / "Vi behöver större marginaler till vardags – inte för en pandemi" / De klarade covid-19-stormen / Professionalismens återkomst / "Yngre läkare har utnyttjats" / Kan en pandemi rå på administrationssamhället? / Krönikor / Porträttet: Anna Rask-Andersen / Från facklig till chef och tillbaka

Prenumerera