Nyhetsarkiv

Ny förening för läkare inom industrin

– Alla jobbar inte kliniskt. Det finns faktiskt den här konstiga gruppen doktorer som jobbar med något annat. Läkarförbundet har som ambition att vara ett organ för alla Sveriges läkare, vi behöver också en identitet och hemvist inom förbundet.

Det säger Björn Pilström, ordförande i Sveriges industriläkarförening, en alldeles färsk yrkesförening inom Läkarförbundet.

Björn Pilström arbetar som country medical lead – medicinsk expert – på Pfizer i Sollentuna. Sedan mitten på 1990-talet, direkt efter examen och disputation, har han jobbat inom industrin. Hela tiden har han tänkt att det behövs en förening för dem som har andra läkarroller än de traditionella inom sjukvård och forskning.

– Då var jag med i Sylf [Sveriges yngre läkares förening], men jag jobbade i industrin och hade ganska lite gemensamt med AT- och ST-läkarna i Sylf.

Yrkesförening

Björn Pilström skrev till Läkarförbundet med ett förslag att starta en sådan förening. Men den gången, för 15–20 år sedan, blev det inget mer av förslaget.

När han återkom till Sverige efter att i många år ha jobbat i Nya Zeeland fanns idén kvar och han tog återigen kontakt med Läkarförbundet. I samband med att Läkarförbundet gjorde en utredning om sin organisation föreslogs en yrkesförening för läkare inom lifescience-industrin.

– Jag vet inte hur mycket mina idéer låg bakom det och hur mycket som kom opåkallat, säger Björn Pilström.

Nätverk och fackliga frågor

På Läkarförbundets fullmäktigemöte i december 2012 klubbades förslaget om den nya föreningen igenom och i våras bildades den formellt i samband med årets fullmäktigemöte. Björn Pilström som varit engagerad från början blev ordförande.

Föreningen ska driva fackliga frågor för industrianställda läkare, men också skapa möjligheter för utbyte av erfarenheter och nätverkskontakter med andra läkare verksamma inom branschen , står det på webbplatsen.

”Arbetslöshetsfrågan viktigare för oss” 

– Vi har andra typer av fackliga spörsmål än kliniker, säger Björn Pilström och fortsätter:

– Inom industrin är vi mer utsatta för arbetslöshet. Den risken är i princip obefintlig om man är kliniker, men för många av oss som inte har varit på kliniken de senaste tio, femton, kanske tjugo åren och som inte har någon väg tillbaka dit heller, är den ganska konkret.

Recertifiering ett hot 

Björn Pilström nämner också den diskussion om fortbildning som förs inom Läkarförbundet. Han menar fortbildningens innehåll måste se helt annorlunda ut för läkarna inom industrin. Skulle till exempel krav på recertifiering införas för att en läkare ska få behålla sin legitimation kan det enligt Björn Pilström bli väldigt mycket svårare för industrianställda som inte har den fortlöpande kopplingen till kliniskt arbete.

– Vi kommer kanske få brottas mer för att få behålla våra legitimationer.

Andra arbetsmiljöproblem 

Även arbetsmiljöfrågorna är enligt Björn Pilström andra för de industrianställda än för kliniker.

– De flesta av oss har överhuvudtaget inte reglerad arbetstid och vi har arbete i kontorslandskap som är en stor stressfaktor för många.

En av de saker som står överst på föreningens dagordning är en löneenkät.

– Vi har ingen aning om vilken lön vi ”ska” ha, det finns ingen som tagit reda på vad vi som grupp egentligen tjänar och har för anställningsvillkor. Det går inte att bryta ut från den övriga lönestatistiken.

Som medlem kommer man också att få tillgång till resultatet av löneenkäten vilket kan vara bra om man ska omförhandla sin lön inför en nyanställning till exempel.

Planerar nätverksträffar 

Föreningen planerar också nätverks träffar för att kartlägga vilka medlemmarna är och var de finns, tankar finns även på att starta ett mentorsnätverk.

– Jag tror att det finns många yngre läkare som är intresserade av att jobba inom industrin men som inte riktigt vet hur man ska göra och hur man ska börja.

Björn Pilström menar också att även de som redan verkar i industrin som behöver råd och vägledning från äldre och mer erfarna kolleger skulle kunna ha nytta av ett mentorsnätverk.

Fler medlemmar

Men allra först måste antalet medlemmar växa så att det blir någon mening med medlemsaktiviteter. Målet är 150 medlemmar till årsskiftet. Hittills har man kommit drygt halvvägs.

Föreningen är öppen för alla läkare som är verksamma inom läkemedels-, medicinteknik eller övrig life-science-industri. Man behöver alltså inte vara anställd, påpekar Björn Pilström.

Han uppskattar att det kan finnas cirka 300 läkare som tillhör målgruppen.

– Men det är mer en känsla när jag försökt att räkna ihop ungefär hur många som rimligen skulle kunna finnas på de olika bolagen.

Viral spridning

Björn Pilström litar på den virala spridningen för medlemsrekryteringen. Han säger att läkarna inom life-science-industrin känner varandra ganska väl och byter jobb med varandra:

– Vi är ganska få och vi kommer att höra av oss till varandra och värva.

Några kanske väljer att byta från tidigare medlemskap i Sjukhusläkarna eller Sylf, men Björn Pilström säger att många inte har varit med i Läkarförbundet alls eftersom de inte tyckt att de haft någon naturlig tillhörighet där. För att gå med i Sveriges industriläkarförening krävs dock medlemskap i Sveriges Läkarförbund.

– Så jag hoppas att vi ska kunna bidra till nyrekrytering till förbundet också!

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera