Nyhetsarkiv

Ny dom: Osignerade journaler ska lämnas ut

Karolinska universitetssjukhuset avslog begäran från en man som begärt att få ta del av osignerade journalanteckningar avseende vården av hans hustru. Mannen överklagade beslutet till kammarrätten, som avslog överklagandet med motiveringen att anteckningarna inte kunde betraktas som färdigställda.

Högsta förvaltningsdomstolen ger dock mannen rätt. Domstolens mening är att det i en journalhandling inte kan förekomma anteckningar som endast är att betrakta som utkast eller arbetsversioner. Slutsatsen är att de är allmänna handlingar och ska lämnas ut om det inte finns hinder på grund av sekretessbestämmelser.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera