Nyhetsarkiv

Nu tas läkarnas fortbildning upp som fråga i riksdagen

I en fråga till socialminister Lena Hallengren (S) lyfter riksdagsledamoten Johan Hultberg (M) problemet med läkarnas ofta eftersatta fortbildning. Avser Hallengren att vidta några åtgärder, i form av ökad nationell styrning, i syfte att säkerställa att läkarna ges den fortbildning som krävs, undrar han.

Johan Hultberg skriver i frågan att fortbildning för hälso- och sjukvårdens personal, inte minst för läkarna, är ett bekymmer, en fråga som Sjukhusläkaren granskade i våras.

”Fortbildning är tyvärr eftersatt och ofta något som utifrån ett kortsiktigt perspektiv prioriteras bort då det ses som en kostnad och inte en investering. Fortbildning är dock just en investering. En investering i morgondagens hälso- och sjukvård av ännu högre kvalitet”, skriver han.

Karin Båtelson, Sjukhusläkarnas ordförande, skrev i en ledare att fortbildning är ”så sorgligt eftersatt att regering och dess myndigheter måste ta ett nationellt ansvar”. Yrkesföreningen vill att Socialstyrelsen ska utfärda en nationell föreskrift om att alla läkare ska ha en individuell fortbildningsplan, som är kopplad till en öronmärkt budget.

Johan Hultberg skriver att han delar uppfattningen att regeringen behöver ta ett större nationellt ansvar.

– Fortbildningen är en fundamental del av att hålla sjukvården ajour och se till att den hela tiden blir bättre. Det är en nyckelfaktor för en god vård som är i ständig utveckling, säger han.

Nu vill Johan Hultberg alltså veta om socialministern avser att vidta några åtgärder, i form av ökad nationell styrning, i syfte att säkerställa att läkarna ges den fortbildning som krävs för att hälso- och sjukvården ska hållas säker och modern.

– Jag tycker att man måste titta på om inte staten kan skärpa upp styrningen och säkerställa att alla regioner ser till att all vårdpersonal får relevant fortbildning. Jag hoppas att socialministern  är beredd att också titta på möjligheterna från statens sida att skärpa upp kraven på regionerna.

Lena Hallengren ska besvara frågan senast den 27 augusti.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-05

Beläggningsgrader – överfullt på många kliniker år efter år / Informationsdriven vård i Halland / Offentlig vård möter privat aktör / Krönika: Hårdare klimat får tystnaden att växa / Pensionen – vad innebär förändringar i avtalet? / Hallå Där – Professor Ann Hellström

Prenumerera