Nyhetsarkiv

Nu tar regionen över sjukhuset – ser bemanning som utmaning

Den 1 november går Bollnäs sjukhus över från att drivas i privat regi till offentlig. I princip all fast anställd personal har valt att stanna kvar på sjukhuset, men ledningen ser ändå bemanningsutmaningar. Ungefär halva läkarstyrkan består av inhyrda läkare. Lösningen har på många sätt fungerat bra, men regionens mål är att bli oberoende av hyrläkare nästa år.

Aleris bröt i februari avtalet med Region Gävleborg om att driva Bollnäs sjukhus, som vårdbolaget har ansvarat för sedan 2012. Orsaken till att avtalet bröts i förtid var, enligt Aleris, en följd av dess ”strategiska inriktning”, som bolaget uttryckte det.

– Aleris strategiska inriktning innebär att vi främst satsar på mindre och mer specialiserade enheter samt på diagnostik snarare än på hela sjukhus. Vi ser att det är där vi nu har våra största styrkor och därmed kan vara till störst nytta för våra patienter och samtidigt erbjuda intressanta arbetsuppgifter för medarbetarna, säger Henrik Kennedy, pressansvarig Aleris, till Sjukhusläkaren.

Aleris, som sedan början av 2010-talet ägs av Investor, sålde förra hösten sin omsorgsverksamhet till bolaget Ambea, som har riskkapitalbolaget Triton som en stor aktieägare. Och i juli såldes Aleris sjukvårdsdel till Triton.

När Region Gävleborg nu tar över driften av sjukhuset den 1 november stannar i princip samtliga fast anställda kvar – 322 av 323 medarbetare. Däribland verksamhetscheferna och Elisabeth Winsjansen, chef för Aleris Specialistvård Bollnäs.

Tommy Berger (S), ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden, säger att det är nödvändigt för övertagandet att praktiskt taget alla medarbetare har valt att följa med.

– Redan när vi tillsammans med Aleris meddelade att de skulle lämna avtalet i förtid, sa vi att en nyckelfaktor för en lyckad övergång var att personalen följde med tillbaka till regionen. Så självklart är jag väldigt nöjd med att den förhoppningen har infriats, säger han.

Göran Angergård, hälso- och sjukvårdsdirektör, betonar på samma sätt att det är tillfredställande att i stort sett alla har valt att stanna.

De tror och hoppas att vi kan driva det lika bra eller bättre. Göran Angergård, hälso- och sjukvårdsdirektör

– En orsak är att många i personalen är nöjda med hur Aleris har drivit sjukhuset, och de tror och hoppas att vi kan driva det lika bra eller bättre. Sedan har vi visat att vi är en bra arbetsgivare, inte minst vad gäller tillitsstyrning, säger han.

– Aleris har levererat god vård, och hade gärna fått fortsätta. Att företag väljer att lämna är sånt som händer.

Ett övergångsprojekt, lett av två konsulter, har arbetat med förberedelserna inför övergången.

– Det gäller att få alla rutiner på plats och komma överens med våra avtalspartners, inte minst de fackliga. Det har flutit på bra, säger Göran Angergård.

Under flera år har Bollnäs sjukhus legat högt i Dagens Medicins rankning av landets bästa sjukhus. Förra året hamnade sjukhuset till exempel på en femteplats bland ”Sveriges bästa mindre sjukhus”.

Samtidigt som i stort sett all fast anställd personal har valt att stanna kvar på sjukhuset, ser Göran Angergård utmaningar med bemanningen. Halva läkarstyrkan är, grovt sett, i dagsläget hyrläkare.

Göran Angergård, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Tidigare har sjukhusledningen förklarat att inhyrningen av läkare varit helt nödvändig för att klara bemanningen på det lilla glesbygdssjukhuset. Inhyrningen har också under lång tid på flera sätt varit framgångsrik, som Sjukhusläkaren tidigare har berättat. Sjukhuset har varit noga med att välja ut läkare som passar in i organisationen, som har generalistkompetens och gillar arbetsfilosofin, vilket har medfört att hyrläkarna bidragit med kontinuitet och kvalitet.

Merparten av bemanningsläkarna har under en längre tid återkommit till sjukhuset, helt enkelt eftersom de trivs. I vissa fall har de jobbat i Bollnäs i cirka 15 år.

Region Gävleborg har dock som målsättning att bli oberoende av inhyrda läkare, alltså att nå två procent av de totala personalkostnaderna. Målet är satt till februari 2020.

Vi har ju andra förutsättningar än Aleris. De kan ju handplocka folk. Göran Angergård, hälso- och sjukvårdsdirektör

– Vi kommer att hyra in på ungefär samma nivå som Aleris har gjort för att verksamheten ska fungera. Vi är nöjda med hyrpersonalen, men vi tror att vi utvecklar verksamheten bättre – vad gäller kvalitet, kontinuitet och arbetsmiljö och så vidare – med egen fast personal. Vi får se hur vi lyckas, säger Göran Angergård.

– Det är en utmaning att ha en så stor andel hyrläkare. Vi har ju andra förutsättningar än Aleris. De kan ju handplocka folk. Vi har ju lagen om offentlig upphandling och våra avtal att förhålla oss till. När vi avropar får vi ju tala om vilken kompetens vi efterfrågar och ta saker och ting därifrån.

Sjukhusdriften i regional regi är dock tillfällig i sig. Det finns ett beslut i regionen om att sjukhuset ska drivas av en privat aktör.

– Så fort det blev klart att vi skulle ta över driften startade processen. Det har varit viktigt att arbeta strukturerat med allt från HR-frågor till inventarier. Det har varit viktigt att kunna möta den oro som har funnits i verksamheten, säger Göran Angergård.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera