Nyhetsarkiv

Nu tar fem små täten

När 3R:s gemensamma upphandling fallerade stod SUSSA-gruppen enad och stark. Nu är de på god väg att bli först i landet att nå målet om ett gemensamt, regionöverskridande it-stöd.

Västerbottens läns landsting, Landstinget Sörmland, Landstinget Blekinge, Landstinget Västernorrland och Region Örebro län – tillsammans utgör de den så kallade ”SUSSA-gruppen”, som sedan starten på 90-talet har verkat för ”strategisk utveckling av sjukvårdsstödjande applikationer”. Och som nu av allt att döma ser ut att bli de första landstingen som lyckas med bedriften att hand i hand ta sig över mållinjen när det kommer till en gemensam upphandling av it-stöd.

Det SUSSA-gruppen enats om är inte ett gemensamt journalsystem utan ett så kallat kärnsystem med utvecklingsmöjligheter för integrerade applikationer. Systemet går under namnet ”Framtidens vårdinformatonssystem”.

– Även om vi inte hamnar i samma journalsystem så ska den kommande vårdinfrastrukturen i Sverige vila på en gemensam struktur. Systemen ska helt enkelt kunna prata med varandra, från norr till söder. Precis som att det går att ringa med en iphone till en Android. Den bilden delar vi fortfarande med 3R, säger Anders Sylvan som för närvarande är ordförande för SUSSA-gruppens ledningsgrupp.

– I ena ändan av systemet vill vi ha patienten hemma vid köksbordet med en padda i handen, i mitten personalen och i den andra änden beslutsfattarna med möjlighet att ta ut kvalitetsdata och andra resultat.

Vilka är framgångsfaktorerna?

– Det är många faktorer som har bidragit till att vi nu blir först. Vi har funnits länge. Vi är vana vid att samverka och hjälpa varandra. Men det finns också en annan förklaring och det är att i samma ögonblick som vi fattade det här beslutet om att gå samman om ett nytt it-stöd – då stannade utvecklingen i vårt nuvarande system upp. Det har mer eller mindre tvingat oss att öka arbetstakten och verkligen se till att hålla tidtabellen.

En gemensam målbild, framarbetad i tätt samarbete med medarbetarna, är också en förklaring till framgången, menar Anders Sylvan.

– Det nuvarande systemet hade inte den utvecklingstakt som någon av oss önskade och vi halkade efter. Det ledde till frustration bland medarbetarna och både de och vi i ledningen kände att det måste gå fortare. Det har skapat stor sammanhållning i den här frågan.

Men allt har inte varit guld och gröna skogar längs vägen, berättar han. Det har funnits situationer där politiker till exempel har blivit oroliga över det faktum att man i slutändan riskerar att få ett annat journalsystem än grannlandstinget.

– Men vi har kommit över det också. Och nu har vi ytterligare tre landsting som sitter i väntrummet med optionsrätt på den här upphandlingen när den är i hamn. Det är Norrbotten, Dalarna och Halland.

Några viktiga lärdomar på vägen har varit att vara väldigt noga med tidtabellen och att inte tillåta fria val.

–  Vi hade en modell tidigare där alla landsting kunde göra olika val, men nu har vi insett att man måste göra lika. Det innebär visserligen en hel del kompr­omisser och kräver stor respekt från alla parter, men det större, gemensamma målet blir desto bättre, säger Anders Sylvan.

–  Enligt vår tidsplan ska upp­handlingen vara slutförd i slutet av 2017 då har vi 2018 och 2019 på oss att implementera det här. 2020 ska det nya it-stödet vara på plats.

Fotnot:  Förutom 3R och SUSSA-gruppen finns Cosmicgruppen, som håller samman men inte har några planer på upphandling utan jobbar var för sig. Hit hör: Region Jämtland Härjedalen, Region, Jönköping, Region Östergötland, Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar län, Landstinget i Västmanland, Lands­tinget i Värmland, Uppsala läns lands­ting, samt Capio AB  (St Göran)

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera