Nyhetsarkiv

Nu ska Karolinska Institutet utbilda unga läkare till ledare

En av de sökande är Erik Hagman som går åttonde terminen på läkarprogrammet på Karolinska.
Den första kursen som ges kvällstid under hösten 2011 och våren 2012 omfattar totalt 10 veckor och fokuserar på ämnen som företagsekonomi, management och ledarskap.

Under sommaren 2012 ges en tio veckor lång projektkurs med praktikplacering inom en sjukvårdsorganisation, myndighet eller vid ett företag i Sverige eller i utlandet.

– Jag brukar ha rätt mycket synpunkter och jag är av åsikten att man inte ska klaga för mycket om man inte är beredd att engagera sig och göra något åt problemen, säger Erik Hagman (bilden).

Ledarskapet ofta otydligt

Han är en av många som nu konkurrerar om en av 30 utbildningsplatser. Med sin bakgrund som tidigare kårordförande har han erfarenhet av ledarskap och att initiera och driva frågor.

– Det är en väldigt nyttig erfarenhet och jag kan absolut se att jag som läkare även i framtiden kommer att vilja engagera mig i ledarskaps- och managementfrågor. Som blivande läkare upplever jag att ledarskapet många gånger är otydligt. Jag tycker också att det beställarsystem vi har i sjukvården inte är optimalt för att vi ska få ut den mesta och bästa vården för våra skattepengar, säger Erik Hagman.

En av initiativtagarna till den nya ledarskapsutbildningen är Carl Johan Sundberg (bilden), docent, universitetslektor och chef för Enheten för Bioentreprenörskap vid Karolinska Institutet. För tre år sedan startade han ett masterprogram i bioentreprenörskap där studenter med teknisk, naturvetenskaplig eller medicinsk bakgrund får utbildning inom innovation och entreprenörskap. Han är även initiativtagare till EuroScience Open Forum (ESOF), som är Europas största tvärvetenskapliga samlingsplats for forskare, beslutsfattare, studenter och vetenskapsjournalister.

– Jag och min kollega Mikael Thollander har länge pratat om att det för läkarstudenter har saknats den här typen av utbildning som fokuserar på management och ledarskap från ett sjukvårds- och biomedicinskt perspektiv. Nu blir den äntligen verklighet, säger Carl Johan Sundberg.

Läkares medverkan viktig

Det finns idag olika ledarskapsprogram för läkare, men dessa riktar sig i huvudsak till redan färdiga specialister och de som varit verksamma ett par år.

– Vi tycker att det är viktigt att man redan under läkarutbildningen, men även på AT- och ST-nivå kan erbjuda en ledarskapsutbildning. Det finns annars en risk att många inte skulle känna sig kallade eller lämpade att senare söka ledarbefattningar inom eller utanför sjukvården där läkare kan behövas.

– Utöver att läkares medverkan behövs inom sjukvården så behövs läkares medverkan och engagemang även inom politiken, vid myndigheter, inom life scienceindustrin eller inom olika forskningsorganisationer. Läkare i en managementposition måste ha en gedigen förståelse och avancerade kunskaper i management och företagsekonomiska principer för att kunna administrera och leda komplexa organisationer som ofta är hårt reglerade och myndighetsstyrda, säger Carl Johan Sundberg.

Mastersprogram 2012

Under utbildningen kommer studenterna att få stora möjligheter att bedriva projekt och etablera nätverk i Sverige och internationellt.

– Här finns stora möjligheter för hälso- och sjukvården och industrin att ta hjälp av våra studenter i olika projekt som är högt prioriterade, men som man av olika skäl inte har hunnit med att genomföra. Det kan exempelvis vara sammanställningar av intervjuer, analysarbeten och olika förändringsprojekt. Vi söker nu företrädare i sjukvården som kan se ett värde av ett ömsesidigt samarbete, säger Carl Johan Sundberg.

Till hösten 2012 planeras även ett omfattande masterprogram som blir det första i sitt slag i Europa. I USA har man sedan ett flertal år kunnat erbjuda MD/MBA-program vid flera universitet. Karolinska Institutet ser nu stora möjligheter att samarbeta med två av dessa universitet, Harvard och Yale.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera