Nyhetsarkiv

Nu ska det bli lättare att få svensk läkarlegitimation

Sjukvårdspersonal utbildade utanför EU och EES ska omgående få fler praktiska provförsök och en längre tidsperiod för att klara samtliga moment.  – Vi vill ge de som skriver så goda förutsättningar som möjligt för att klara provet med bibehållen kunskapskrav, säger Erik Magnusson, tillförordnad enhetschef på Socialstyrelsen.

För läkare utbildade utanför EU eller EES har det sedan 2016 funnits nya kunskapsprov för att få svenska läkarlegitimation. Sedan införandet har lärosäten som genomför proven reagerat och påpekat att det finns andra skäl till att vissa inte klarar proven.

Erik Magnusson förklarar det med att det inte funnits något klar bild över vad proven kommer innehålla.

– Det har inte funnits möjlighet till förberedelse på ett bra sätt. Proven är nya för de här yrkena och i och med det så har det funnits lite material, instuderingsfrågor och inga tidigare prov att träna på, säger Erik Magnusson.

Socialstyrelsen lyfter även fram att tidsgränsen för att klara samtliga moment har inneburit en stress för de sökande. Därför förlänger Socialstyrelsen  kunkspasprovsprocessen till att innefatta fem år istället för två.

Antalet praktiska provförsök utökas till tre försök istället för två, likvärdigt som antalet provförsök till den teoretiska delen.

– Förändringarna syftar till att öka förutsättningarna för de sökande att klara kunskapsproven men med bibehållna krav på kunskap, säger Erik Magnusson.

Kommer det här öka chanserna för att fler får godkänt?

– Svårt att säga, men det är förhoppningen.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera