Nyhetsarkiv

Nu ska de kliniska farmakologerna föreslå vad som bör göras

Så säger Ingvar Svensson, utredningschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, om de försöksprojekt som drevs tillsammans med Apoteket AB under 2003 för att pröva nya modeller med farmaceutisk kompetens i vården.– Vi diskuterar nu inom Strategiska rådet för läkemedelsfrågor hur vi ska gå vidare, för vi behöver öka läkarnas möjligheter att överblicka patienternas läkemedelsanvändning.

När det gäller de läkemedelsrelaterade problemen har vi givit våra kliniska farmakologer i uppdrag att beskriva de problem som finns och föreslå vad som kan göras.

Så ni går inte vidare med Apoteket AB?

– I så fall måste vi hitta andra modeller. Nu för vi diskussionen inom organisationen hur vi ska gå vidare.

Anders Himmelmann, verksamhetschef för klinisk farmakologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset:

– Det stämmer att vi fått i uppdrag att se vad som kan göras åt de läkemedelsrelaterade problemen och kanske också anställa en farmaceut. Och vi är positiva. Vi kan ha användning av farmaceuter som komplement.
Hur är för tidigt att säga i dagsläget. Det kan vara en facklig fråga också. Farmaceuter kan inte gå in och ta läkararbetsuppgifter.

Krönika
Bertil Hagström

Orisken är mycket större än risken

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-04

Så stor är operationsskulden – region för region / sjukhus för sjukhus / Vad behövs nu då? / "Vi behöver större marginaler till vardags – inte för en pandemi" / De klarade covid-19-stormen / Professionalismens återkomst / "Yngre läkare har utnyttjats" / Kan en pandemi rå på administrationssamhället? / Krönikor / Porträttet: Anna Rask-Andersen / Från facklig till chef och tillbaka

Prenumerera