Nyhetsarkiv

Nu pågår två visslar-utredningar

Utredare är justitierådet Per Virdesten. Därmed pågår nu två parallella utredningar om meddelarskydd och visslare.

Förra året fick kammarrättsprofessor Marianne Åberg i uppdrag att se över meddelarskyddet för privatanställda i offentligt finansierade verksamheter, vilket senare definierats som vård, skola och omsorg. Utredningstiden har förlängts till den 30 november 2013 för att kunna samordnas med den nya utredningen, som fokuserar på skyddet av visslare i både offentlig och privat verksamhet.

Avgränsningen mellan rätten att avslöja missförhållanden och förbudet mot att avslöja företagshemligheter är exempel på en gemensam fråga för båda utredningarna.

I den nya utredningens uppdrag ingår bland annat att definiera vilka typer av missförhållanden, oegentligheter och brott som en arbetstagare ska kunna slå larm om. Utredningsuppdraget ska redovisas i maj 2014.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-03

Tema: Sjukvården och valet 2022 / Den ojämlika vården / Hur ser partierna på SKR:s roll i svensk sjukvård? / Bo Rothstein: "Inte förenliga med vår regeringsform" / Vad hände sedan? – Anna Nergårdh har bytt spår / Jonna Bornemark: "Utan känslor blir vi dummare" / Krönikor

Prenumerera