Nyhetsarkiv

Nu pågår två visslar-utredningar

Utredare är justitierådet Per Virdesten. Därmed pågår nu två parallella utredningar om meddelarskydd och visslare.

Förra året fick kammarrättsprofessor Marianne Åberg i uppdrag att se över meddelarskyddet för privatanställda i offentligt finansierade verksamheter, vilket senare definierats som vård, skola och omsorg. Utredningstiden har förlängts till den 30 november 2013 för att kunna samordnas med den nya utredningen, som fokuserar på skyddet av visslare i både offentlig och privat verksamhet.

Avgränsningen mellan rätten att avslöja missförhållanden och förbudet mot att avslöja företagshemligheter är exempel på en gemensam fråga för båda utredningarna.

I den nya utredningens uppdrag ingår bland annat att definiera vilka typer av missförhållanden, oegentligheter och brott som en arbetstagare ska kunna slå larm om. Utredningsuppdraget ska redovisas i maj 2014.

Krönika
Bertil Hagström

Orisken är mycket större än risken

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-04

Så stor är operationsskulden – region för region / sjukhus för sjukhus / Vad behövs nu då? / "Vi behöver större marginaler till vardags – inte för en pandemi" / De klarade covid-19-stormen / Professionalismens återkomst / "Yngre läkare har utnyttjats" / Kan en pandemi rå på administrationssamhället? / Krönikor / Porträttet: Anna Rask-Andersen / Från facklig till chef och tillbaka

Prenumerera