Nyhetsarkiv

Nu är allt under samma tak i vårdbolaget Tiohundra

Från nedläggningshotat sjukhus till ett välfungerande vårdbolag med både sjukhusvård och primärvård under samma tak. Norrtälje Sjukhus har gjort en lång resa och sedan januari har Vårdbolaget Tiohundra blivit en permanent lösning.

Det råder flitig besöksaktivitet vid vårdbolaget Tiohundra i Norrtälje. När Sjukhusläkaren är på besök får en grupp från Avesta lära sig mer om hur man jobbar i Norrtälje. Mer långväga besök har vd:n Peter Graf också fått ta emot, till exempel ända från Nederländerna. Men nu tvingas han säga stopp ibland.

– Vi har fått säga nej, vi kan inte ta emot fler, säger Peter Graf.

Och visst märks det att Peter Graf dragit presentationen ett par gånger. Men det är med energi och genuint intresse han presenterar siffror och förklarar arbetssätt. Det är en stor organisation med allt från primärvård, sjukhusvård, vård- och omsorgsboenden, hemtjänst, hemsjukvård, rehabtjänster och annat under samma organisatoriska tak.

Steget är kort mellan sjukhus och vårdcentral. Inte bara fysiskt i lokalerna på Norrtälje sjukhus utan också i vårdbolagets hela verksamhet. Foto: Stefan Nilsson

Vårdbolaget Tiohundra  som ägs gemensamt av Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun bildades 2006 som ett projekt för att rädda då nedläggningshotade Norrtälje sjukhus. Efter en försöksperiod permanentades projektet den 1 januari 2016. Många av de arbetssätt som finns i Norrtälje är också det som föreslås i effektivitetsutredningen, bland annat ett stort samarbete mellan primärvård och sjukhus. Det är heller ingen hemlighet att utredaren Göran Stiernsted som satt i vårdbolagets styrelse fram till 2012 och valdes in på nytt 2015 hämtat en del idéer från Norrtälje. Peter Graf är också positiv till effektivitetsutredningen.

– De första 20 sidorna i effektivitetsutredningen håller jag med om rakt av, säger han.

Sedan 1 april i år har primärvåden och sjukhusvården också slagits ihop under samma verksamhetsområde för att ytterligare komma åt vårdens stuprör. Att arbeta sig bort från hierarkierna mellan sjukhus och primärvård är och har varit en viktig målsättning. Alla verksamhetschefer samlas runt samma bord varje vecka för bolagsledning. Det har skapat en förståelse för varandras vardag.

Peter Graf och sjuksköterskan Ulla Ehnman-Strömberg i samspråk inne på sjukhusets akutavdelning. Foto: Stefan Nilsson

– Det har tagit många år att överbrygga kulturskillnaderna mellan kommunal- och landstingsverksamhet. Där har det varit viktigt att sitta runt samma bord, säger Peter Graf.

– Det handlar inte om att flytta in sjukhus in i primärvården eller tvärtom, utan att de flyter in i varandra. Man måste förstå hur de andra jobbar.

Om det är en mirakelmedicin är svårt att säga, men åtminstone verkar det fungera i Norrtälje. Ekonomin har man däremot fått slita med under åren. Precis som andra vårdbolag  har man fått lägga varsel ibland.

Ett sparpaket som sjösattes 2013 ledde året efter till en resultatförbättring med 50 miljoner kronor och ett mindre överskott. Också 2015 var målet en budget i balans. Flera faktorer, bland annat ökade bemannings- och pensionskostnader samt lägre uppräkning än beräknat av ersättningar inom omsorgsverksamheten, gjorde att detta inte uppnåddes.

När det gäller vården visar Tiohundra på bättre resultat än Stockholms läns landsting i övrigt. Bland annat har vårdbolaget lyckats halvera den så kallade door-to-needle-tiden. På akuten ligger också 83 procent av patienternas door-to-door tid under fyra timmar, berättar Peter Graf. Några särskilt goda förutsättningar i Norrtäljes demografi som motiverar de goda vårdresultaten finns inte.

Under åren med vårdbolaget Tiohundra har Norrtälje sjukhus nått allt bättre resultat för vården. Foto: Stefan Nilsson

– Vi har sjukare befolkning än Stockholms läns landsting i övrigt. Högre andel överviktiga och äldre, många gamla med multiproblematik och rätt mycket psykisk ohälsa, säger Peter Graf.

Ibland har det varit rätt enkla lösningar som gett resultat. På ett av  äldreboendena har de handskrivna medicinlistorna ersatts av ny teknik som surfplattor och appar som möjliggör elektronisk signering, vilket gjort att risken för misstag minskat. Att gränserna mellan verksamheterna mjukats upp har också möjliggjort för specialister att ta sig ut till verksamheter de annars sällan besöker.

– Vi har två geriatriker som är ute på boenden och gör läkemedelsgenomgångar för att förebygga problem och göra rätt saker till fromma för patienterna, säger Peter Graf.

Vice vd:n Efva Lagerstedt visar runt inne på sitt andra hem, akuten som tar emot drygt 26 000 patienter per år. Bland annat visar hon hur det går till när en misstänkt strokepatient kommer in. Från ambulans, in på datortomografi, sen snabbt upp en våning till Intensivvårdsavdelningen för propplösande injektion. När det gäller den så kallade door- to-needle tiden här har man en gång faktiskt lyckats med att få en strokepatient från dörren, via datortomografi och vidare till behandling på imponerande 12 minuter.

– Det är viktigt att organisera allt på rätt sätt och det är något vi diskuterar hela tiden, säger Efva Lagerstedt.

Även på andra ställen som på röntgen, uppvaket och vårdavdelningarna finns det små lösningar som underlättar vardagen. Bland annat används restaurangpuckar – de du kan få på restaurang som ger ifrån sig en signal när din mat är klar – av sjuksköterskorna. Då kan de lämna patienten på röntgen och smidigt bli kontaktade när patienten ska hämtas igen. En idé som kom från personalen själva. På akutmottagning finns också en så kallad silverstig för de äldre som får en extra vakande blick på sig.

Efva Lagerstedt visar upp en av de små enkla lösningar som kan underlätta arbetet. En restaurangpuck kan användas som personsökare eller för att markera att en patient som förts till röntgen är klar med sin undersökning. Foto: Stefan Nilsson

– En grupp som lätt far illa är äldre som kanske inte är jättesjuka när de kommer in. Då började vi fundera hur vi kan jobba med den här patientgruppen. Nu gör vi en bedömning och tittar till de patienterna extra och lägger dem i en säng om man misstänker att det blir inläggning. Vi jobbar aktivt med den delen, säger Efva Lagerstedt.

Peter Graf kom till vårdbolaget Tiohundra efter att bland annat ha varit chef på Danderyds sjukhus. Att han brinner för sitt nuvarande jobb är tydligt och att han även fått med sig andra ledare på skutan märks också i samspelet med vice vd:n Efva Lagerstedt. Det är fart och fläkt när de pratar om sitt jobb.

Men när det är snabbt mellan ord och handling finns också risken att det går för snabbt.

Fattar du ibland för snabba beslut?

– Jag är impulsiv och kan fatta snabba beslut. Men jag har omgivit mig med kloka ledare som går in och ifrågasätter och diskuterar. Sedan kan jag ändra mig om jag har haft fel, jag har ingen prestige i det.

Peter Graf sticker inte under stol med att det ställs höga krav på den som ska vara chef inom vårdbolaget Tiohundra. Han vill ha förändringsledare, som han kallar det, inget annat. Ledare som är engagerade och hänger med i utvecklingen. Eric Topols bok ”The Patient Will See You Now” som handlar om att digitaliseringen kan förändra och demokratisera läkekonsten är närmast obligatorisk läsning för alla verksamhetschefer i vårdbolaget.

Det är heller ingen hemlighet att det funnits behov av att ändra i chefsleden.

– Vi kan inte ha chefer som bara förvaltar. När det är någon som inte tror på det vi håller på med, då måste man också kunna säga ”men då kanske du inte ska jobba här”.

Gäller det också personal på en lägre nivå?

– Jag tycker inte det problemet finns där. Vår personal är ofta med oss och beredda att testa nya saker. Det är ofta i chefsleden de här frågorna väcks.

Ett förändringsledarskap har också det inbyggda faktumet att inget någonsin är klart. Tiohundra är inte den perfekta slutmodellen för hur vård ska se ut. Det är heller inget Peter Graf vill ge sken av. Utmaningarna är de samma som vården i övrigt, att hitta rätt modeller för att dra nytta av ny teknik, att hitta arbetssätt som fungerar och inte minst, att hålla ekonomin i balans. Peter Graf är inte intresserad av att luta sig tillbaka och låta allt flyta på.

– Jag tror vi kan göra mycket, mycket mer, vi kan få en bättre kvalitet och nöjdare kunder till en mindre peng.

Think different-nominering

Vårdbolaget Tiohundra får ett ”Think different-päron” av Sjukhusläkaren för att ha integrerat hela vårdkedjan och är därmed kandidat nr 7 till tidningens Think different-pris 2016.Päron

Tidigare kandidater är:

1. Geriatriska kliniken i Norrköping.

2. Västra Götalandsregionens projekt för att integrera nyanlända läkare i vården.

3. Reuma-neuro-gastro-mottagningen

på Ängelholms sjukhus.

4. Torsby sjukhus.

5. Medicinkliniken i Kungälv för kreativt tänkande med sitt nya rondsystem.

6. Huvud-hals-sektionen i Lund för att ha skapat kontinuitet i vården för cancerpatienter.

 

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera