Nyhetsarkiv

Norsk sjukhusstrejk stoppad av regeringen

Den norska sjukhusstrejk som pågått sedan september har stoppats genom en tvångsåtgärd av regeringen. Arbetsmarknadsminister Anniken Hauglie (H) samlade i förra veckan parterna efter att Nordlandssjukhuset i Bodø slagit larm att man inte längre kunde garantera patientsäkerheten.

Strejken, som pågått sedan den 7 september och sedan dess trappats upp åtta gånger avslutades klockan 23 på tisdagskvällen i förra veckan. Strejken, som genomförts av fackförbundet Akademikerne har även berört andra än läkare, däribland även psykologer, ingenjörer, jurister och samhällsvetare. Totalt var 628 medlemmar vid 15 sjukhus uttagna i strejk innan den avslutades.

Regeringen ingrep genom så kallad ”tvungen lønnsnemd”, en tvingande skiljedom, som är en tvångsåtgärd för att avsluta strejken efter att Nordlandssjukhuset i Bodø slog larm att man inte kunde upprätthålla patientsäkerheten.

Den bakomliggande tvisten, som handlar om läkarnas arbetstider är dock inte löst. Arbetsgivarorganisationen Spekter vill att läkarnas arbetstider ska bestämmas indivduellt efter behov, medan fackförbundet Akademikerne vill ha rullande scheman. Akademikerne anser att arbetsgivarnas förslag riskerar att urholka den norska arbetstidsmodellen.

Tvångsåtgärden ”tvungen lønnsnemnd” som regeringen kan ta till bland annat vid fara för liv och hälsa, innebär att tvisten ska avgöras inför ”Rikslønnemnda”, en permanent instans för att lösa konflikter mellan arbetsmarknadens parter.

Fackföreningen Akademikerna är kritiska mot att strejken stoppats med tvång och menar att man vi strejkuttaget undvikit att påverka akutsjukvården, cancervården, psykiatrin och barnsjukvården.

– Detta har varit en mycket ansvarsfull strejk och en obligatorisk skiljedom löser inte den verkliga konflikten. Förtroendekrisen och turbulensen på sjukhusen kommer fortsätta, men på andra arenor, säger Rune Viking, ordförande i Akademikerne helse, i en kommentar.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera