Nyhetsarkiv

Norrländska verksamhetschefer vädjar till socialministern om hjälp

I ett gemensamt undertecknat brev med rubriken ”Allvarligt läge för psykiatrin” skriver psykiatricheferna att om inte radikala åtgärder görs omgående för att komma tillrätta med psykiaterbristen kommer läget att förvärras ytterligare då en tredjedel av psykiaterkåren förväntas gå i pension inom några år.
”Krisbrevet” är också ställt till Socialstyrelsens generaldirektör Kjell Asplund och Sveriges Kommuner och Landstings vd, Håkan Sörman.
I brevet skriver verksamhetscheferna att ”Psykiatrin sägs vara ett prioriterat område, men mycket talar för motsatsen. Medan medicin, kirurgi och primärvård i regel har sex månaders AT-tjänstgöring har psykiatrin tre månader och blivande allmänläkare minskar sin tjänstgöring inom psykiatrin från tidigare sex månader till tre-fyra månader”.
De 11 verksamhetscheferna påpekar också att vissa grundutbildningar för läkare, bland annat i Lund och Umeå har velat skära ner antalet utbildningsveckor i psykiatri.
Konsekvenserna blir enligt de norrländska verksamhetscheferna bland annat att patientsäkerheten försämras eftersom det är känt att den enskilt viktigaste faktorn för patientsäker vård är tillgången till läkare.
Dessutom menar de att det inte är bra att primärvården får ta uppgifter som egentligen borde handläggas av specialistpsykiatrin.
Verksamhetscheferna föreslår en rad åtgärder som är svåra att påverka från landstingsnivå. De vill bland annat:
t Att norra regionen får i uppdrag att genomföra en försöksverksamhet med sex månaders randutbildning i psykiatri för blivande allmänläkare och sex månaders randutbildning i primärvård för blivande psykiatriker. För att göra det attraktivt behövs stimulansmedel, skriver de i krisbrevet.
t Att antalet psykiatriveckor under läkarnas grundutbildning ökar istället för att minska.
t Att allmäntjänstgöringen (AT) i psykiatri ändras till sex månader där tjänstgöring på beroendeenhet, BUP och utbildning i kognitivt förhållningssätt ska ingå.
En av undertecknarna är Carl-Gustaf Olofsson, verksamhetschefen för psykiatrikliniken i Skellefteå som kommenterar krisbrevet så här:
– Tyvärr är landstingsledningarnas ryggmärgsreflex att ordna stafettläkare eller åka till Polen eller Tyskland för att lösa problemen akut, istället för att exempelvis utveckla AT-tiden i psykiatri, trots att den evidens som finns när det gäller rekrytering är att det lönar sig med utbildningsläkare och att geografisk anknytning har stor betydese.
– Lätt fångat visar sig tyvärr ofta vara lätt förgånget, menar Carl-Gustaf Olofsson.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera