Nyhetsarkiv

Norge tror inte på att slå samman små sjukhus

Omvandling av små enheter till stora – nei takk! I Norge har Läkarförbundet fått regeringen att släppa tron på sammanslagning av små sjukhus – och i stället lyckats tvärvända utvecklingen­­ till att successivt­­ splittra upp de stora kolosserna igen.

Debatten om småsjukhusens existensberättigande har varit livlig i Norge. Precis som i Sverige har utvecklingen under många år gått mot allt större enheter där de mindre, självständiga sjukhusen har fått stryka på foten och inrätta sig i större organisationskolosser med ledningen på annan ort.

Men den utvecklingen har Läkarförbundet med Norsk Overlegeforening i spetsen efter många tuffa fajter, lyckats – inte bara stoppa – utan även vända. Och i den nationella hälso- och sjukhusplanen som regeringen har antagit står nu definierat svart på vitt både vad ett litet akutsjukhus faktiskt är för något – och att de ska få finnas kvar.

– I mångt och mycket är det här en bevaringsplan för de små sjukhusen, säger Christian Grimsgaard som är vice ordförande i Norsk Overlegeforening – inte utan ett gott mått av tillfredsställelse i rösten.

För att regelmässigt tvinga in de små sjukhusen i större enheter har visat sig både dyrt, dåligt och ödesdigert för invånarna i många mindre städer, menar han.

– De små akutsjukhusen är viktiga för de är skickliga på att behandla framför allt de gamla multisjuka äldre som är en växande grupp. Det sker otroligt mycket bra patientbehandling på de små sjukhusen och avstånden är viktiga att ta hänsyn till i ett land som Norge. Vi vet av erfarenhet att ju längre bort från ett sjukhus man bor desto mindre använder man sig av sjukhustjänster.

Att ledningen i den större enheten hamnar långt från själva verksamheten är också något norrmännen har lärt sig fungerar mindre bra.

– Det har inte varit lyckat. Man får chefer som inte befinner sig där verksamheten sker utan det lilla sjukhuset blir styrt på distans från ett större sjukhus. Det blir väldigt uppbrutet och avståndet mellan chefer och anställda blir för långt. Nu är huvudregeln att man ska ha en chef på sjukhuset i stället och det är vi inom Läkarförbundet väldigt glada för. I några fall har man valt att splittra upp stora enheter för att få dem att fungera bättre.

Väldigt mycket av diskussionen har kretsat kring storleken på de små sjukhusen, berättar Christian Grimsgaard.

– Vi menar att ett litet akutsjukhus som minst bör ha specialistkompetens inom medicin, kirurgi och diagnostik (radiologi), men har inte helt fått genomslag för att det ska finnas akut­kirurgi på alla ställen ännu. Det har också argumenterats kring vilket upptagningsområde det lilla akutsjukhuset som minst ska ha. I början resonerade vi kring 80 000 invånare med några undantag, men i Norge finns det väldigt många välfungerande små sjukhus som är mindre än det, så det talet slopade vi helt.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera