Nyhetsarkiv

Skåne: Nordvästskånes ortopeder ska få en enda chef, men inte fler höftplastiker

Det framgår av ett nyligen presenterat förslag på en ny organisation för ortopedin i nordvästskåne.

Men det fanns under arbetets gång länge med ett förslag att återföra 150 höftplastikoperationer till nordvästskåne.
”Återföringsförslaget” ströks dock bort i slutversionen.

Magnus Hägerdal förnekar uppgifterna att det gjordes av Karin Christensson och regionledningen.
– Hade jag tagit ställning nu hade risken varit stor att det uppstått en diskussion om detta som gjort att mitt huvudförslag om en chef och en organisation kommit bort.

Trots detta är dörren kanske inte helt stängd för fler höftprotesoperationer i nordvästskåne.

Magnus Hägerdal föreslår att de nordvästskånska ortopederna ska få en chef och en organisation. Idag har Ängelholms och Helsingborgs ortopeder i praktiken fyra chefer i en mycket splittrad organisation.

Magnus Hägerdal:
– Det blir nu upp till den nya verksamhetschefen som ska tillsätttas i nordvästskåne att komma överens med verksamhetschefen i Hässleholm hur man ska göra med höftplastikerna i framtiden.

– Det tar jag inte ställning till, men jag säger att de måste komma överens om en modell så att den personal som ska göra de akuta plastikerna i Helsingborg har tillräcklig träning. Jag har full förståelse för helsingorgsortopedernas önskemål. Om man ska operera fler plastiker i Helsingborg eller om helsingborgsortpederna ska vara mer aktiva i Hässleholm får verksamhetscheferna göra upp om.
Sedan en tid tillbaka pågår diskussioner mellan de tre sjukhusen Helsingborg, Ängelholm och Hässleholm. Ledningen för Hässleholms sjukhus har föreslagt att fler nordvästskånska ortopeder ska resa till Hässleholm och operera eftersom det idag är stora problem med patientkontinuiteten när det gäller patienterna från nordvästra Skåne, delvis på grund av brist på ortopeder i Hässleholm.

Förslaget har dock i stort sett avvisats av verksamhetscheferna i Helsingborg och Ängelholm.
Lars Wahlström, verksamhetschef för ortopedin i Ängelholm.
– Vi har ansträngt oss och har skickat doktorer till Hässleholm, men det fungerar inte. Duktiga ortopeder har tagit tjänstledigt för att de inte orkat. Vi har motvilligt accepterat Skånsk Livskrafts uppdelning där Helsingborg ska sköta det akuta och Ängelholm det planerade. Vi har redan i dag två arbetsplatser. En tredje arbetsplats vore ingen bra lösning för oss, menar Lars Wahlström.
Han menar också att det inte går att jämföra situationen i nordvästskåne med situationen för ortopederna i Malmö, Lund och Trelleborg. Ortopederna i Malmö arbetar i Malmö och åker till Trellelborg och opererar höftplastiker eller så jobbar de i Lund och åker till Trelleborg. De har aldrig tre arbetsplatser.

– Vi hindrar dock inga doktorer som frivilligt vill åka till Hässleholm på deltid, men i dagsläget är det bara en ortoped som sagt sig vilja åka dit i höst. Det är ju så att vi också har fått ett uppdrag som inte får bli lidande.
Lars Wahlström tillhör dem som tycker att det var ett oklokt beslut från början att lyfta bort den vanligaste kirurgin från nordvästskåne till Hässleholm.

– Det är inte bra för de nordvästskånska patienterna. Går det bra är det inga bekymmer, men i kanske 5-10 procent av fallen krånglar det och då är det svårt.
Lars Wahlström menar också att koncentrationen av höftplastiker till Hässleholm kraftigt försämrar utbildningen.

Sjukhusläkaren har frågat Hässleholms nytillträdde verksamhetschef Peter Kalén hur han ser på situationen, men han har avböjt att kommentera.

Carina Mohlin, chef för Helsingborgs lasarett säger att hon är införstådd med problemen, men menar att det gått för kort tid för att riva upp några beslut.
– Det är klart att vi har allvarliga problem eftersom läkarna inte tycker att det fungerar så bra. Samtidigt visar de rapporter och revisioner som gjorts att vi faktiskt inte ansträngt oss tillräckligt för att lösa problemen. Det måste vi nog göra först innan vi river upp några beslut.

Ängelholms sjukhus nytillträdde sjukhuschef Eva Bjärtun är av samma åsikt:
– Beslutet att höftproteserna ska göras i Hässleholm ligger kvar. Det är det direktiv på uppifrån.Vi har fått beskedet att vi måste försöka ett tag till. Nu ska vi utannonsera tjänsten som ny verksamhetschef för ortopedin i nordvästskåne. När tjänsten är tillsatt får den nye verksamhetschefen se över vad som ska göras tillsammans med verksamhetschefen i Hässleholm.

Eva Bjärtun menar att det tar tid att genomföra en så stor förändring som Skånsk Livskraft.
– Den klarar man inte på ett år. Vi måste först pröva alla utvägar innan vi kan riva upp några beslut. Skånsk Livskraft är ett pussel som lagts uppifrån och plockar man bort en pusselbit så måste man kanske plocka bort en till och så blir grundtanken förfelad, menar hon.
Däremot framgår det under intervjun att hon delar läkarnas oro för utbildningen och kompetensen.
 

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera