Nyhetsarkiv

Nordens överläkare enades i utbildningsfrågor

Överläkarföreningarna i Norge och Danmark samt Sjukhusläkarna i Sverige samlades i Stockholm under måndagen för att diskutera läkarutbildningsfrågor som är aktuella i Europasamarbetet.

En aktuell fråga är utvecklingen av gemensamma europeiska specialistexamina. De nordiska överläkarföreningarna underströk att examinationer och utfärdande av specialistbevis även i fortsättningen ska vara en nationell angelägenhet. Överläkarföreningarna anser även att globala eller pan-europeiska ska vara frivilliga och inte ses som ett krav för att omfattas av den fria rörligheten på den europeiska arbetsmarknaden.

Överläkarföreningarna uttalade sig även för att all specialistutbildning i Europa bör vara av likvärdig kvalitet och ha samma minimilängd.

De skandinaviska utbildningssystemen för läkare kännetecknas av kontinuerlig bedömning (kallas även formativ bedömning) i motsats till examinering genom slutexamen, som förekommer i vissa andra europeiska länder. De nordiska överläkarföreningarna förespråkar formativ bedömning, och anser att denna syn förbättrar lärandeprocessen, värdesätter klinisk utbildning och underlättar anpassning till varje students behov.

Slutligen enades de nordiska överläkarföreningarna även om att fortbildning av läkare ska vara en nationell angelägenhet, med EU-kommissionens och de europeiska läkarorganisationernas gemensamma överenskommelse från 2006 som riktlinjer.

Det gemensamma uttalandet undertecknades av Jon Helle, ordförande i Norges Överläkarförening, Anja Mitchell, ordförande i Danmark Överläkarförening och Thomas Zilling, ordförande i Sjukhusläkarna. Det kommer att ligga till grund för organisationernas fortsatta arbete inom den europeiska överläkarföreningen AEMH och andra forum för det europeiska läkarsamarbetet.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-04

Ledaren: "Låt patienterna styra resurserna rätt" / Sjukhusläkaren granskar: Skräckväntetider i Sverige / Krönika: "Det går att förbättra tillgängligheten för hälso- och sjukvården!" / Specialistbristen del 3

Prenumerera