Nyhetsarkiv

Nominera till Årets visslare och Friska sjukvårdspriset!

I december delas Sjukhusläkarföreningens priser ut för tredje året i rad.

Friska sjukvårdspriset går till en person som genom enträget arbete lyckats få varaktig förbättring inom vården för patienter och läkare. Förra årets pristagare var Per Gunnar Holmgren, Dagens Medicins tidigare chefredaktör, med motiveringen: Grundare av Dagens Medicin, ett organ som breddat kunskapen om sjukvårdsfrågor och hjälpt till att skapa debatt.

Årets Visslare går till en person som stått upp för demokrati och yttrandefrihet i vården till gagn för patienter och läkare. Förra årets pristagare var Anna Myredal, läkare vid Varbergs sjukhus, med motiveringen: Anna Myredals arbete med åtgärder mot brister i vården, resulterade till slut i en polisanmälan för olaga dataintrång. Förutom diskussion om ledarskap vidtog en debatt om tolkning av Patientdatalagen som gav stor räckvidd i medier och bland beslutsfattare.

Nomineringar skickas till: Sjukhusläkarföreningen, Box 5610, 114 86 Stockholm eller mejlas till Sjukhusläkarföreningens kansli, se www.sjukhuslakarforeningen.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera