Nyhetsarkiv

Neurologiskt sjuka och strokepatienter saknar vårdgaranti

Det säger Christian Blomstrand, professor emeritus i neurologi vid Sahlgrenska akademin.

Vi vet idag hur viktigt det är att strokepatienter snabbt får komma till en särskild strokeenhet inom sjukhusens specialistvård. Men det finns tyvärr ingenting i vårdgarantin som säger att en strokepatient har rätt till sådan vård, som också innefattar rätt akutinsatser, rehabiliteringsplan och långsiktiga insatser, säger Christian Blomstrand.

Neurologiskt handikappades riksförbund (NHR) har länge drivit kravet på en vårdgaranti för återbesök. I dag kan neurologiskt sjuka få vänta i flera år på återbesök hos en neurolog. Majoriteten saknar också en individuell rehabiliteringsplan, trots att fysisk aktivitet och kvalificerad multidisciplinär rehabilitering bevisligen är rätt väg till delaktighet och ökad livskvalitet.

– En vårdgaranti i vidare mening skulle även kunna omfatta uppföljning, rehabiliteringsplaner och sekundär förebyggande behandling. I dag får neurologiskt sjuka patienter inte det långsiktiga stöd de behöver. Och det kostar inte bara onödigt mycket pengar utan innebär också ett stort lidande för väldigt många människor, säger Christian Blomstrand.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera