Nyhetsarkiv

Nattjour räddas från sparpaket

Regionstyrelsen i Örebro län klubbade idag igenom ett sparpaket på cirka 180 miljoner kronor. Ett delförslag om att minska på jour- och beredskapslinjer – som bland annat hade inneburit en stängning av nattjouren på Lindesbergs lasarett – slopades dock på dagens möte.

Region Örebro län stångas med en kraftig kostnadsökning i vården, och det är det som lett fram till dagens sparpaket. Hälso- och sjukvården gjorde ifjol ett underskott på 274 miljoner kronor och regionens vårdverksamhet hade den högsta nettokostnadsökningen i landet förra året. Den handlingsplan som nu tagits fram beräknas kunna spara in cirka 180 miljoner kronor.

Enligt regionstyrelsen ska hälso- och sjukvården nu ännu tydligare präglas av samarbete och samverkan mellan sjukhus och vårdcentraler.

”Den mycket höga kostnadsutvecklingen som hälso- och sjukvården hade i fjol är ohållbar och äventyrar viktig utveckling och framtida investeringar. I det här läget måste vi göra förändringar som är hållbara över tid. Handlingsplanen är ett viktigt steg i det redan påbörjade arbetet med att utveckla Region Örebro läns sjukvårdsverksamhet, som inleddes med att skapa en sammanhållen hälso- och sjukvårdsorganisation med närsjukvårdsområden och länskliniker.” kommenterar Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande, Jihad Menhem (V), regionstyrelsens vice ordförande, och Catrin Steen (MP), regionråd, i ett gemensamt uttalande.

Handlingsplanen utgår från en analys som gjorts inom tio områden, varav en översyn av jour- och beredskapslinjer var ett, men som nu plockats bort. Arbetet med att minska antalet jour- och beredskapstimmar, i syfte att öka tillgängligheten på dagtid kommer dock att fortsätta, enligt regionstyrelsen.

Då återstår nio områden där inbesparingar ska ge. Det innebär bland annat en översyn av personalkostnader, vårdplatser, vårdtider, hyrläkare, schemaläggning och samordnad produktionsplanering.

Personalkostnaderna har stått för den största kostnadsutvecklingen. Den posten ökade med 76 miljoner kronor förra året, kostnad för köpt vård och hyrläkare ökade under 2015 med 57 respektive 44 miljoner kronor.

När det gäller vårdplatser så har regionen för närvarande 100 vårdplatser färre öppnade än det antal som är fastställt. Det, i kombination med att utskrivningsklara patienter inte kan tas emot av hemkommunerna har lett till dyra och kortsiktiga lösningar som även drabbat patienterna negativt. Regionen hoppas nu kunna spara 50 miljoner kronor på att systematiskt strukturera upp vårdplatserna och säkerställa att rätt bemanning finns kring dessa för att sedan kunna öppna 60 av de stängda vårdplatserna.

Fem miljoner kronor tros också kunna sparas genom bättre semesterplanering och samordning av verksamheter.

Handlingsplanen ska ännu godkännas av regionfullmäktige.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera