Nyhetsarkiv

Nattjour öppnar igen i Varberg – men utan ekonomiskt tillskott

I våras uppmärksammade Sjukhusläkaren.se nedrustningen av specialistfunktioner på sjukhuset i Varberg. Den lokala Sjukhusläkarföreningen agerade då för att uppmärksamma hotet mot sjukhusets ställning som akutsjukhus.

De besparingar som skett hade då lett till att barn under 18 år och ortopedpatienter skickades vidare till Halmstad kvällar och nätter. Landstingsrådet Mats Eriksson (M) gav snabbt ett vallöfte om nya resurser till barnsjukvården. Nu har en omsvängning skett även för ortopedin. Politikerna återinför nattjouren – men utan ekonomiskt tillskott.

Verksamhetsområdeschefen för kirurgi och ortopedi, Mikael Sylmé, menar att beslutet i grunden är positivt trots att det inte blir några nya pengar.

Hans utvärdering till sjukhusstyrelsen visar att 30 avvikelser inträffat, som kan relateras till stängningen av jouren. Det handlar bland annat om långa transporter med ökade risker för patienterna, alltför långa väntetider och problem med överföring av röntgenbilder. Den allvarligaste händelsen ledde till att sjukhuset gjorde en egen lex Maria-anmälan sedan en kvinna på ett äldreboende brutit höften, transporterades från Varberg till Halmstad, och tillbaka till Varberg igen och därför inte kunde få rätt vård förrän efter två dygn.

– Stängningen nattetid skapade frustration, ett stort antal avvikelser och nådde inte sitt syfte. Därför var min konklusion i utvärderingen av det här försöket att vi skulle återinföra nattjouren.

Hur ska situationen lösas utan ekonomiskt tillskott?

– Underskottet i verksamheten kvarstår och vi får försöka hitta besparingar på annat håll. Var det ska ske har jag inga omgående svar på. Men min utvärdering visar att besparingen inte skulle bli så stor som beräknat på att dra in nattjouren. Vi har fått ökade transportkostnader, inte bara för landstinget utan även för patienterna. Sedan blev inte besparingen på personalkostnaderna så stor som det antogs från början.

Den analys som låg till grund för beslutet att stänga nattjouren hänvisade till att Varbergs sjukhus inte tog emot så många akuta ortopedifall nattetid, efter klockan 24.

– Man hade inte tagit hänsyn till dem som kommer in före 24 och vars handläggning drar ut över midnatt. Det här skapade en frustration både för de ortopedläkare som skulle lämna över och för de kirurgläkare som förväntades ta över, och som många gånger ledde till att ortopederna stannade kvar och gjorde klart. Besparingen på personal blev då inte lika stor som beräknat.

Mikael Sylmé drar slutsatsen att det uppstått en ansvarsklyfta mellan primärjour och bakjouren för ortopedin och primärjouren för kirurgin.

– Det har varit olyckligt och skapar risker för patienterna. Därför är det bra att vi i september kan ta emot ortopedpatienter dygnet runt igen.

Även andra frågor som rör nedrustningen av specialistfunktioner på Varbergs sjukhus har uppmärksammats under sommaren. Lokaltidningen Hallands Nyheter har skrivit om hur patienter i palliativ vård hänvisats från Varberg till Falkenberg. Radio Halland har uppmärksammat resursfördelningen mellan länets norra och södra delar i en valspecial.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera