Nyhetsarkiv

Professor vid Institutet för Psykosocial Medicin: “Nattarbete kan göra dig sjuk”

På de nordiska överläkarföreningarnas konferens i Köpenhamn framhöll Torbjörn Åkerstedt, professor vid Institutet för Psykosocial Medicin, Karolinska institutet och Olli Meretoja, ordförande i Finlands Läkarförbund att nattarbete och skiftarbete inte bara ökar riskerna för misstag utan även orsakar ohälsa hos de som nattarbetar och skiftarbetar.
Trots detta har jourarbete på sjukhus inte studerats.

– Det är svårt att förstå, men det handlar förmodligen om en rådande macho-attityd inom sjukvården, menade Torbjörn Åkerstedt.

– Vanligtvis vill fackföreningsrörelsen och arbetsgivaren inte att någon annan ska tala om för dem hur skiftarbetet ska organiseras, så det har inte varit populärt att studera de här sakerna under lång tid, speciellt effekterna av antalet arbetstimmar på hälsan har varit tabubelagd att undesöka.

Vår biologiska klocka huvudproblemet

Huvudproblemet är vår biologiska klocka, menade Torbjörn Åkerstedt och beskrev hur det metabola systemet som sänker kroppstemperaturen kolliderar med produktionen av melatonin för den som arbetar natt och hur halten av kortisol ökar för nattarbetare vilket lättare leder till sömnproblem. Den nödvändiga kicken av mänskligt tillväxthormon som äger rum när vi sover nattetid blir också störd.

Torbjörn Åkerstedt förklarade sambanden och framhöll att de här dygnsrytmcyklerna som kolliderar med varandra när en person arbetar natt är mycket motståndskraftiga mot förändringar, vilket förhöjer riskerna att drabbas av en rad sjukdomar för de som arbetar natt och skift.

Däremot har det inte gått att bevisa att nattabetete orsakar ökad dödlighet, sade han.
– Men det kan vara så ändå. De flesta slutar att arbeta natt när de blir äldre och det är svårt att hitta jämförbara grupper som inte arbetat skift någon gång. Det är helt enkelt ett svårt ämne att studera, menade Torbjön Åkerstedt.

I Finland har däremot gjorts skattningar på ökad dödlighet av nattarbete, kunde Olli Meretoja berätta.
– Man kom fram till att nattarbete vållar 250 dödsfall i kranskärlssjukdomar per år. (Tenkanen L ym, 1997).

I Finland har man också uppskattat att 100 kvinnor drabbas av bröstcancer per år på grund av nattarbete.
– Det finns flera studier när det gäller bröstcancer som visar att den som arbetar skift eller natt har 50 procents ökad risk att drabbas, sade Olli Meretoja och hänvisade bland annat till en studie av S.P Megdal et al från 2005.

Den ökade risken för bröstcancer förklarade Olli Meretoja med att det artificiella ljuset under natten minskar melatonininsöndringen, vilket hos kvinnor ökar insöndringen av östrogen.

Glädjebesked

Även om det inte finns något gott med att arbeta nattetid ur hälsosynpunkt kunde Torbjörn Åkerstedt och Olli Meretoja ändå komma med ett glädjebesked:
Att arbeta övertid ökar inte risken att bli sjuk. De studier som finns visar tvärtom att de som arbetar övertid har mycket färre sjukdomar.

– Det beror naturligtvis på att det är en selekterad grupp som ofta valt själva att arbeta övertid eller känner sig uppskattade och nyttiga, sade Torbjörn Åkerstedt.
Sjukfrånvaron ökar inte heller bland nattarbetare, var ett annat positivt besked.

Så här beskrevs Olli Meretoja och Torbjörn Åkerstedt det aktuella kunskapsläget för en rad diagnoser:

Cancer:

Olli Meretoja: Risken för bröstcancer och prostatacancer ökar. Det visar flera studier.

Kardiovaskulär sjukdom:

Torbjörn Åkerstedt: Risken att få kardiovaskulär sjukdom ökar för treskiftsarbetare jämfört med dagarbetare på samma arbetsplats med 70 procent för den som arbetat 5-10 år i treskift. Efter 10-20 år ökar risken 2.7 gånger. Undersökningen är gjord av Knutsson et al och stöds av flera andra studier som har kommit till liknande resultat.

Magsäcks och tarmsjukdomar:

Torbjörn Åkerstedt: Äldre studier visar att efter fem års skiftarbete så börjar skiftarbetarna att skilja ut sig jämfört med dagarbetare när de gäller magsäcks- och tarmsjukdomar. I en studie vi gjort ökade risken med 50 procent efter fem år, men väldigt få av de här studierna har riktigt hårda data. De bygger på diagnoser, men effekten verkar finnas, åtminstone om man mäter klagomålen, menade Torbjörn Åkerstedt.

Diabetes:

Olli Meretoja: Det finns inga klara bevis för att nattarbete ökar risken för diabets, men det finns en undersökning av Kroenke ym. Am J Epidemiol 2006, som visar att de som arbetat skift/natt under 5-10 år har ökad risk att få diabetes med 59 procent och för de som arbetat över tio år ökar risken med 64 procent.

Torbjörn Åkerstedt: Det har varit en hel del diskussioner om diabetes, men ingen har egentligen funnit någon förhöjd risk för diabetes med skiftarbete.

Depression:

Torbjörn Åkerstedt: Här har gjorts väldigt få studier. Ingenting ordentligt.

Ämnesomsättningsstörningar:

Olli Meretoja: Inga klara bevis på att nattarbete skapar ämnesomsättningsstörningar.

Torbjörn Åkerstedt: Det finns fyra – fem studier. Vissa visar effekter, andra inte.

Sår i tolvfingertarmen:

Olli Meretoja: Prevalensen ökar med fyra gånger vid skiftarbete (Pietroiusti et al. Occup Eviron Med 2006).

Graviditetseffekter:

Olli Meretoja: Fyra av fem studier visar att nattarbete orsakar för tidiga födslar, en studie är signifikant. Sju av nio studier visar att missfallen ökar bland skiftarbetare. Tre studier är signifikanta. Tre av fyra studier visar att nyfödda barn är mindre om modern arbetat nattskift.

Torbjörn Åkerstedt: För tidig födsel, spontana aborter och nyfödda med lägre vikt verkar vara ett faktum av skift/nattarbete.

Menstruationsproblem:

Olli Meretoja: Tre av tre studier visar att de ökar av nattarbete.

Fertilitet:

Olli Meretoja: Två av fyra studier visar att den minskar.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera