Nyhetsarkiv

Nätläkare, 5G och vidgat visionsarbete på Vitalis

5G, tillsyn av nätläkare, digitala vårdmöten inom specialistsjukvården och vidgat arbetet för att nå Vision e-hälsa 2025. Vitalis, Nordens ledande konferens och mässa kring e-hälsa och framtidens vård, bjöd på ett brett utbud. Här är ett axplock.

Under tre dagar träffades cirka 5 000 företrädare för regioner, kommuner, privata vårdgivare, akademi, industri och myndigheter för att utbyta erfarenheter och kunskap om e-hälsa och framtidens vård på Vitalis i Göteborg.

En programpunkt handlade om vad Inspektionen för vård och omsorg ser inom området digitala vårdtjänster. Myndigheten väntas om inte alltför länge fatta nya tillsynsbeslut om digitala aktörer och nätläkare. Myndigheten har dock en förhållandevis god bild av verksamheterna i dagsläget.

Sedan 2016 har myndigheten fått in ett 30-tal klagomål om de hundratal digitala aktörer som finns i dag. I ungefär en tredjedel av fallen har utredningarna visat förekomster av brister.

Ivo startade förra året en förstudie, och identifierade i samband med det sex riskområden, däribland kompetens och handledning, informationssäkerhet och informations- och remisshantering.

Närmast ska Ivo granska 15 digitala vårdgivare, samt sex fall i vilka vårdgivaransvaret är otydligt.

E-hälsoarbete utvidgas

För att nå målen i Vision e-hälsa 2025 behövs stöd och kunskap. E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen har gjort en kartläggning av befintliga kunskapshöjande initiativ inom e-hälsa.

Kartläggningen omfattade de tre prioriterade insatsområdena enligt handlingsplanen för visionen: regelverk, enhetligare begrepp och standarder samt ett fjärde område kallat e-hälsa övrigt.

Sammanställningen, vars resultat presenterades på Vitalis, visar att det finns en lång rad initiativ inom alla fyra delområdena.

– Vi har kartlagt alla kunskapshöjande initiativ som var i rådet för styrning och vision. Inom hälso- och sjukvården är det mest inom semantiken, säger Evamaria Nerell, utredare på Socialstyrelsen.

– Nu behöver vi utöka detta. Vi ska gå vidare och bredda arbetet till några andra myndigheter som inte är med.

Bredda debatten

Fler och fler vårdgivare inom den offentliga och privata sektorn erbjuder digitala vårdmöten. Det faktum att merparten av mötena sker genom besök vid tillfällig sjukdom påverkar givetvis hur debatten om det digitala vårdmötets möjligheter tar sig uttryck.

I en paneldiskussion med företrädare för Karolinska universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen, RISE, Research Institute of Sweden, Ung Cancer, och Visiba Care ställdes frågan om det verkligen är inom primärvården som vi bör leta de stora vinsterna.

I debatten framhölls i stället argument för att det är dags att flytta fokus till specialistsjukvården, där de stora behoven och kostnaderna finns. Inte minst diskuterades hur kan digitala vårdmöten kan bidra till att göra specialistsjukvården säkrare och bättre.

5G öppnar stora möjligheter

Den nya globala standarden 5G är här på allvar. Tekniken möjliggör krypterade uppkopplingar, större informationsmängder med kortare responstid och luftburna bredbandslösningar. 5G innebär också väsentligt ökade förutsättningar för olika system att samverka, även vad gäller hälsodata och visionen om gemensamt journalsystem.

Det framhöll Rose-Marie Beming, tekniksamordnare på Användarföreningen, i samband med en föreläsning på Vitalis.

– 5G innebär ett paradigmskifte, särskilt för vården och omsorgen.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera