COVID-19

”Nationella programområdet ska inte tysta professionerna”

Flera vetenskapliga sektioner inom Svenska Läkaresällskapet har reagerat på att styrgruppen i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård vill överpröva kunskap som sektionerna tagit fram i samband med pandemin. En som har reagerat är Eva Uustal, ordförande för Svensk förening för obstetrik och gynekologi.

– Det är anmärkningsvärt. Jag tycker inte att det nationella programområdet, NPO, eller Sveriges kommuner och regioner ska ta sig för att tysta professionerna när vi kommer fram med råd och riktlinjer. Det blir lätt närmast diktatoriskt i sådana fall, säger hon.

Svenska Läkaresällskapets (SLS) vetenskapliga sektioner, som samlar landets medicinska expertis inom respektive specialistområde, jobbar under pandemin intensivt med att ta fram kunskapsunderlag inom den egna läkarspecialiteten. Arbetet, som sker på ideell basis, grundar sig på medicinsk expertis och vetenskap för att bidra till den bästa tänkbara vården för patienterna.

Flera sektioner har reagerat över att styrgruppen i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (SKS) avråder från att följa rekommendationer som inte har godkänts av respektive nationellt programområde.

– Det är förstås bra att samordna initiativ när så är möjligt i syftet att ge bästa möjliga vård i denna extraordinära kris. Men huvudmannen ska inte gå in och försöka styra eller motverka arbetet som nu sker inom professionen i respektive specialistförening eller sektion. Det riskerar att ny kunskap fastnar i ett byråkratiskt maskineri, säger Britt Skogseid, ordförande i Svenska Läkaresällskapet i en kommentar.

SKS har meddelat att riktlinjerna ska vara utifrån vad som är görbart. Det handlar inte om det. Eva Uustal, ordförande för SFOG

Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG) är en av sektionerna som har reagerat kraftfullt. Eva Uustal, ordförande för SFOG, berättar hur hon studsade till när hon fick höra att SKS har bestämt att alla råd kopplat till covid-19 måste godkännas av respektive NPO.

– SKS har meddelat att riktlinjerna ska vara utifrån vad som är görbart. Det handlar inte om det utan om vad som är eftersträvansvärt, bäst för patienten, säger hon.

Vad är mest problematiskt, enligt din mening?

– Det är i första hand tidsaspekten. Vi vill ju att man ska kunna vända på en femöring när det tillkommer nya rön. Då behöver vi komma ut med en ny version av våra dokument snabbt. Vi har en beprövad och snabb struktur kring våra råd och riktlinjer, som kännetecknas av transparens. Våra arbetsgruppers arbete förankras i styrelsen. Men om det även ska förankras i NPO innan man kan publicera råden riskerar det att dra ut på tiden, säger Eva Uustal, och fortsätter:

– SKS har inte föreslagit någon organisation för en sådan process. Vad händer om vi tycker annorlunda jämfört med NPO? Hur gör vi då?

Om vi inte kommer överens kommer vi att publicera arbetsgruppens version. Eva Uustal, ordförande för SFOG

Eva Uustal har nu tagit fram förslag till en samarbetsplan, som i korthet går ut på Svensk förening för obstetrik och gynekologi publicerar sin version om det finns meningsskiljaktigheter.

– Jag anser att vi ska fortsätta med våra SFOG-råd och riktlinjer. Jag ser framför mig att vi tar med NPO som sedan har en viss tid på sig att ha åsikter. Om vi därefter inte kommer överens kommer vi att publicera arbetsgruppens version. Så tänker vi, säger hon.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera