Nyhetsarkiv

Narkosläkaren uppmanar kollegor att stötta de svagaste

Tillsammans med tre kollegor driver Sarah Jevrém, biträdande överläkare vid Danderyds sjukhus och ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, ett projekt som handlar om att stötta och utbilda vårdpersonal vid ett sjukhus på Zanzibar. Planen är att sjukhuset ska bli helt självförsörjande – i stället för att vara i behov av bemanning från andra länder. Nu vill hon dela med sig av sina idéer och erfarenheter till en större publik.

Mnazi Mmoja Hospital i Stone Town på Zanzibar som tillhör Tanzania är, i likhet med andra sjukhus i regionen, beroende av regelbundet läkarstöd från andra länder. Narkosläkaren Sarah Jevrém, som till vardags är verksam som biträdande överläkare och medicinskt ledningsansvarig på Gyn operation vid Danderyds sjukhus, driver med kollegorna Karl Löfström, Per Conradi och Madeleine Rådestad ett projekt, vars syfte är att bidra till att bryta sjukhusets beroende av hjälp utifrån. Mer konkret handlar det om att stötta personalen i dess försök att bli självförsörjande i fråga om anestesi och intensivvård.

Projektgruppen, som planerar ett besök på Zanzibar i början av hösten, ska dels utbilda och coacha personalen, dels bidra genom sponsring. Tanken är att samla in pengar för att göra det möjligt för en av de lokala läkarna att gå en ST-utbildning i Uganda.

– Vi är lyhörda och lyssnar in vad de vill ha hjälp med. Vi åker inte ner med ett team och talar om för dem vad de behöver, vilka utbildningar de måste gå och vad de måste göra. Vi utgår från de behov som personalen beskriver, vad den tycker, säger Sarah Jevrém.

I början av juli åker Sarah Jevrém till Malawi och träffar företrädare för Life Support Foundation, en oberoende internationell organisation som arbetar för att motverka dödsfall på grund av livshotande omständigheter i låginkomstländer. Hennes plan är att ta lärdom av organisationens erfarenheter, men projektgruppen för också konkreta diskussioner med stiftelsen om möjliga samarbeten.

– De har gjort resan som vi vill göra, och jag vill ta del av deras kunskap. Vilka fallgropar finns? Vilka lyckade projekt har de? Jag vill se hur de jobbar. Det är viktigt, särskilt om vi ska jobba tillsammans med dem.

Under våren var Sarah Jevrém i Honduras och jobbade med Operation Smile, som hjälper barn som föds med läpp-käk-gomspalt. Cirka 200 000 barn i världen föds varje år med läpp-, käk- eller gomspalt, enligt organisationen, som framhåller att ansiktsmissbildningar kan vara direkt livshotande, alternativt att de medför liv i utanförskap.

Vårdpersonalen screenade först 260 patienter under två dagar, innan det var dags för operationer under fem dagar, från morgon till kväll. Totalt opererades 160 barn.

– Det var en fantastisk insats från vår sida, om jag får säga det själv. Barnläkare, operatörer, tandläkare och narkosläkare – vi var många inblandade. Och det var tuffa dagar, men man vet att det bara rör sig om fem dagar, säger Sarah Jevrém.

– Det är inspirerande att hjälpa till. Operationerna innebär en dramatisk förbättring för barnen och deras familjer.

Några ordinarie operationssalar var det inte tal om. Den tredje dagen, innan operationerna drog i gång, gjorde Sarah Jevrém och hennes kollegor i ordning salarna med material från amerikanska containrar. Hon beskriver utrustningen som ”basic”, men fullgod för ändamålet.

Jag tycker om att hjälpa människor, att få bidra till en bättre värld.

– Det är ingen Rolls-Royce-anestesiapparat som man arbetar med. Det är enkla förhållanden. Men utrustningen i sig medför inga risker, säger hon.

Var kommer ditt internationella engagemang ifrån, skulle du säga?

– Antingen har man det, eller inte, antar jag. Jag tycker om att hjälpa människor, att få bidra till en bättre värld. Det känns viktigt, säger hon.

– Mötet med människor är centralt för mig. Det ger mig otroligt mycket. Jag får energi av att se när andra människor växer och mår bättre.

Sarah Jevrém vill dela med sig av sina idéer och erfarenheter. Foto: Stefan Nilsson

Sarah Jevrém, som är ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, har mångårig facklig erfarenhet. Tidigare var hon ordförande för Nordvästra Götalands läkarförening. Två frågor som hon är särskilt engagerad i är organisation och ledarskap.

– Ledarskap präglar en hel klinik. Det sätter tonen för hur man ska arbeta, säger hon.

– Jag är en lagmänniska och tycker att man ska jobba i team. Det är roligt att få coacha andra människor. Det går, vid närmare eftertanke, som något av en röd tråd genom all min verksamhet: det fackliga arbetet, mitt arbete som narkosläkare på Danderyds sjukhus och mitt arbete utomlands. Jag vill föregå med gott exempel. Det är min ledstjärna.

Nu ska Sarah Jevrém börja skriva för Sjukhusläkaren, vars läsare framöver kan följa arbetet med projektet på Zanzibar på Sjukhusläkaren.se.

– Det känns fantastiskt roligt att skriva om det jag brinner för. Jag hoppas att jag kan inspirera mina läsare. Det är också ett sätt att coacha.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera