Nyhetsarkiv

Närakut i Göteborg fungerar som avlastning för akutmottagning

Den närakut som just nu testas som ett pilotprojekt vid Östra sjukhuset i Göteborg har däremot inte problem med att behöva skicka tillbaka patienter till akutmottagningen. I stället fungerar den som en avlastande akutmottagning, enligt Christina Sjöberg, överläkare och ordförande Läkarföreningar i Väst. – Men den borde utgå mer ifrån gemene mans behov av akut primärvård i regionen, säger hon.

Närakuten vid Östra sjukhuset i Göteborg drog igång som ett pilotprojekt i slutet av förra året och har successivt och i samarbete med akutmottagningen byggt upp ett system för vilka patienter de ska ta över.

Till skillnad från i Stockholms läns landsting, är det inte något nytt hänvisningsstöd som dirigerar patienter till närakuten. Här har akutmottagningarna och närakuten under våren i stället arbetat med att definiera ett gränssnitt, som motsvarar ”närakut”, vilket innebär patienter, vars tillstånd ”inte kräver akutsjukhusets fulla resurser, men samtidigt är akuta på så sätt att de inte kan vänta på en läkarbedömning på vårdcentralen”.

Utöver åkommor som normalt hamnar på primärvårdsnivå, handlar det om en del frakturer hos barn, eller djup ventrombos, misstanke om blodpropp i benet.  Till denna närakut hänvisas patienter inte direkt, utan först efter att ha sökt som vanligt till sjukhusets akutmottagning.

Enligt en utvärdering av närakuten som Västra Götalandsregionen presenterade tidigare i år har de förväntade resultaten på denna närakut uppnåtts.

Under maj månad i år hänvisades 15 procent av alla sökande till akutmottagningarna på Östra sjukhuset (vuxen-akuten) och Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus (barnakuten) till närakuten. Bland dessa räknas inte de patienter, som från akutmottagningarna hänvisats till vårdcentral eller egenvård. Tanken var dock att närakuten skulle ta hand om 30 procent av de patienter som sökte till akutmottagningen.

Den variant av närakut som testats nu handlar mer om att avlasta sjukhuset och lösa problemet med att akutmottagningen har för mycket. Det gör att man har tappat bort inriktningen mot primärvården. Christina Sjöberg, specialistläkare i geriatrik och ordförande Läkarföreningar i Väst och vice ordförande i Göteborgs läkarförening.

Visst visar rapporten att närakuten fungerar som ren avlastningsakut för sjukhusakuten, konstaterar Christina Sjöberg, specialistläkare i geriatrik, ordförande Läkarföreningar i Väst och vice ordförande i Göteborgs läkarförening. Men hon önskar, att man kunde organisera arbetet vid närakuten genom att identifiera vilka behov av akutsjukvård på primärvårdsnivå, som befolkningen egentligen har. I första hand har regionen behov av att stödja vårdcentraler, som ska kunna hjälpa så många som möjligt, menar hon.

– Den variant av närakut som testats nu handlar mer om att avlasta sjukhuset och lösa problemet med att akutmottagningen har för mycket. Det gör att man har tappat bort inriktningen mot primärvården, säger Christina Sjöberg till Sjukhusläkaren.

Tanken med närakuten var att erbjuda primärvårdskompetens, menar hon.

– Men närakuten utgår inte alls från gemene mans behov av akut primärvård och har haft låg bemanning av specialister i allmänmedicin och distriktssköterskor. Vi vänder oss dock inte emot att placera en primärvårdsakut i närheten av en sjukhusakut, men då ska de ha separata, tydliga uppdrag, säger Christina Sjöberg.

Christina Sjöberg, 1:e vice ordförande för Göteborgs läkarförening. Foto: Julia Sjöberg

Närakuten vid Östra sjukhuset tycks däremot inte brottas med problemet med patienter som måste hänvisas tillbaka till akutmottagningen.

Av de 363 besök som närakuten fick i januari månad i år, då närakuten var nyöppnad, skickades endast 9 procent (32 stycken) av de patienter som kom till närakuten tillbaka till akutmottagningen för vuxna, enligt utvärderingen. Motsvarande siffra för barnakuten var 5 procent (15 hänvisningar av 301 patienter).

Någon utvärdering av just den medicinska kvaliteten vid närakuten har man däremot inte. Personal på akutmottagningarna har meddelat, att det inte varit svårt att hänvisa patienter från akutmottagning till närakut, enligt utvärderingen, som också hänvisar till enkätsvar där patienter överlag uppgett sig vara nöjda med närakuten.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera