Nyhetsarkiv

”När någon kommer till vården ska de få hjälp på plats”

Jonas Andersson (L), ordförande för hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götaland, ser en rad tveksamheter med införandet av en nivå 2-akut på Östra sjukhuset. Samtidigt menar han att det finns fördelar med att se det i verkligheten istället för i simuleringar och gissningar.

I maj slöt regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen en bred överenskommelse, mellan de åtta partier som finns representerade i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, om det man kallar ”omställningen av sjukvården”. De fyra strategier som ingår i paketet handlar kortfattat om att bygga ut den nära vården i Göran Stiernstedts anda, att fortsätta koncentrationen av vården i Måns Roséns anda, att utveckla digitaliseringen i de avseenden som är möjliga samt att ”sätta fokus på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling”.

Som en del i den förstnämnda strategin har man undersökt hur det akuta omhändertagandet ska se ut i regionen och som en led i det initierar man nu ett pilotprojekt med en så kallad nivå 2-akut på Östra sjukhuset i Göteborg. Enligt Jonas Andersson (L), ordförande för hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen, är en av ansatserna att se till att utbudsstrukturen blir så rätt som möjligt.

– Vi ska inte fastna i att någon som har gått till fel nivå straffas genom att den få sitta och vänta i sex timmar på akuten, eller att vi inte har tillräckligt diagnostiska förutsättningar på jourcentralerna så att personen får skickas vidare till akutmottagningen. När någon kommer till vården ska de få hjälp på plats och inte hänvisas vidare. Att ta sig an den uppgiften tycker jag är rätt spännande.

Däremot är han inte lika säker på att just primärvårdsjourer inne vid akutmottagningarna är helt rätt väg att gå.

– Du kan nästan gå till vilket landsting som helst så har man de senaste 30 åren både flyttat in och flyttat ut jourmottagningar från akutsjukhusen, det går lite trend i detta. Om man har bestämt sig för, precis som vi har gjort, att primärvården ska vara den första linjens vård finns det en del i detta som andas att primärvården nu ska lösa problemen på sjukhusets akutmottagningar.

Regionens tjänstemän och Koncernkontoret, där bland annat sjukhusdirektörerna sitter, har arbetat med och för ett införande av nivå 2-akuter under en längre tid. Och Jonas Andersson menar att mycket i projektet handlar om att se hur utfallet blir – vilka effekter det för med sig och till vilken kostnad.

– Vi får se det här i praktisk verklighet istället för i våra simuleringar, modeller och gissningar och den dra slutsatser av det. Vi har bestämt oss från vår sida att vi vill skynda långsamt och göra det här i det mest tätbefolkade området vi har.

Förhoppningen är att de första patienterna ska tas emot den 1 november i år, även om det från starten handlar om en något nerskalad version. Enligt Jonas Andersson håller man just nu på med rekryteringen, men hur man ska lyckas finna tillräckligt många allmänläkare vet han ännu inte.

– Vi politiker vill ju egentligen inte plocka specialister i allmänmedicin från vårdcentralerna till att börja jobba här istället. Huvudfokus måste vara att vi ska få välfungerande vårdcentraler i alla regiondelar och vi vet att det behövs ytterligare 150 allmänläkare för att kunna uppfylla det önskemålet. Just nu är vi lite för mycket beroende av hyrläkare.

– När man lyssnar på många av företrädarna för allmänmedicinen ser ju de också svårigheten och delar farhågan att vi gör oss själva en otjänst. Om det blir mer attraktivt att jobba på en primärvårdsakut på sjukhuset än på vårdcentralen, så att vi dränerar den vanliga primärvården på personal, har vi ju misslyckats. Men det är inte säkert att vi bara måste ha allmänläkare på primärvårdsakuten, även om det är det som är tänkt som basen.

I nuläget ska pilotprojektet stäcka sig över slutet av 2017 och hela 2018. Därefter ska man besluta om en eventuell fortsättning eller spridning till hela regionen.

– Då skulle det här kunna ersätta det uppdrag som primärvården idag har med jourcentraler på kvällar och helger. Och då lättar man den bördan avsevärt för allmänläkarna.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera