Nyhetsarkiv

”När doktorn gör fel”

Pensionerade läkare skriver ut mer narkotiska läkemedel än andra. Att göra en lex Maria-anmälan beskrivs av chefläkare som att skicka in något ”i ett svart hål”.

Under augusti har tidningen Dagens Nyheter publicerat en serie granskande artiklar kallad ”När doktorn gör fel”.

Trots att läkare bedömts som olämpliga kan de fortsätta att förskriva läkemedel. En läkare kunde skriva ut 32 929 dygnsdoser narkotika trots att Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, hade begärt att hans legitimation skulle dras in, enligt DN. Ofta tar det flera år innan en läkare blir av med sin legitimation efter att ha bedömts som olämplig, visar granskningen.

För att minska risken för att narkotiska preparat skrivs ut för lättvindigt, instämmer sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) i att pappersrecepten för dessa läkemedel i princip bör slopas och ersättas med e-recept.

Bara en fjärdedel av alla lex Maria-ärenden kommer in till Ivo inom den stipulerade tiden på högst två månader, konstateras i en annan artikel. Men Ivo får också kritik av chefläkare för att arbeta för långsamt och att inte sprida lärdomen nationellt av en lex Maria.

Läs artikelserien här

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera