Nyhetsarkiv

Namnupprop för läkarchef – brevet stöttas av hundratals

De skrev ett brev för att varna politikerna om vilka konsekvenser besparingarna skulle få för verksamheten. Men diskussionen efteråt kom inte att handla om patientsäkerhet – utan om vem som skrev brevet. Nu har ett namnupprop startats till stöd för läkarchefen Johan Tjärnström.

– Brevet handlar om många saker. Platsbrist, bristen på resurser och hur svårt det blir för oss att utbilda kirurger framöver. Det beskriver hur verkligheten ser ut redan innan neddragningarna på mellan 14 och 20 vårdplatser och hur sjuka och äldre människor kommer att drabbas om de genomförs, säger Johan Tjärnström, läkarchef och medicinskt ledningsansvarig för kirurgkliniken i NU-sjukvården.

Det var under en arbetsplatsträff som sektionscheferna och kirurgerna tillsammans kom fram till att de borde formulera ett brev till politikerna som tydligt och rakt beskrev vilka konsekvenser de nära förestående neddragningarna skulle få för kliniken, berättar han. Brevet författades gemensamt och skickades sedan runt till sektionscheferna för faktagranskning. Även flera av de äldre, erfarna kirurgerna fick läsa och godkänna så att de tillsammans kunde stå bakom innehållet, berättar Johan Tjärnström.

– Jag inbillade mig väl någonstans att politikerna och ledningen skulle vara tacksamma över att vi slog larm. Om de är måna om de här frågorna så är det ju viktigt att det kommer sådana här inlägg från oss på golvet. Det borde vara en hjälp i deras arbete att veta att unga människor med exempelvis tarmprolaps redan nu får gå och vänta i upp till ett år på operation.

Men reaktionen blev inte alls som Johan Tjärnström och de andra kirurgerna hade hoppats. Brevet diariefördes, likt andra brev som skickas till NU-sjukvården och uppmärksammades i lokala medier. I radio fick han höra hur sjukhusdirektören inte höll med om beskrivningen i brevet. I ett möte med områdeschefen kom diskussionen att handla om huruvida alla står bakom brevet eller bara en enda person – Johan Tjärnström – som hade signerat i egenskap av läkarchef, berättar han.

– Hon sa rakt ut att eftersom jag är lönesättande chef så vågar ingen gå emot mig och att det här bara är mina åsikter. Det kan säker finnas någon på kliniken som inte håller med om exakt alltihop men vi var många som ville författa det här brevet gemensamt. Om områdeschefen och sjukhusdirektören ger den här bilden till politikerna om att det bara är en persons åsikt och att jag skulle vara någon form av rättshaverist så blir det väldigt osmakligt och sorgligt alltihop. Retroperspektivt var det oerhört dumt att vi inte satte våra namn under det här brevet allihop. Nu har man tappat bort sakinnehållet och allt verkar handla om varför och hur det här brevet har skivits.

Men Johan Tjärnström är långt ifrån ensam om åsikterna i brevet. Det visar inte minst det namnupprop till stöd för brevet och dess demokratiska legitimitet som just nu pågår för fullt och redan har fått hundratals underskrifter från de olika klinikerna på sjukhuset.

– Johan och de andra kirurgerna har ju rätt i att det inte går att dra ner fler vårdplatser utan att det påverkar patientsäkerheten, säger Sarah Jevrem som är ordförande i Nordvästra Götalands läkarförening och anestesiolog inom NU-sjukvården.

– Han har fått ta väldigt mycket skit efter att det här brevet skickades och därför har vi gått ut med namnuppropet för att stödja honom.

Sarah Jevrem berättar att hon hittills har fått namnunderskrifter från såväl anestesikliniken som gyn och infektion och fler kliniker är på väg in med sina namnlistor.

– Det här är inte bara ett problem på kirurgen även om det är de som får ta många av konsekvenserna. Det här gäller hela sjukhuset och vi vill visa att vi står bakom innehållet i brevet tillsammans, säger Sarah Jevrem.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-05

Beläggningsgrader – överfullt på många kliniker år efter år / Informationsdriven vård i Halland / Offentlig vård möter privat aktör / Krönika: Hårdare klimat får tystnaden att växa / Pensionen – vad innebär förändringar i avtalet? / Hallå Där – Professor Ann Hellström

Prenumerera