Myndigheten Vårdanalys tar hjälp av patientråd

Vid myndigheten Vård­analys finns en rådgivande grupp av patientföreträdare.