Nyhetsarkiv

Myndigheten Vårdanalys tar hjälp av patientråd

Vid myndigheten Vård­analys finns en rådgivande grupp av patientföreträdare. 

För vår del har det varit väldigt värdefullt med den vägledning och inspiration vi har fått från patientrådet, säger Fredrik Lennartsson, myndighets­chef på Vårdanalys och fortsätter:

– Flertalet av våra rapporter har på ett eller annat sätt sin startpunkt i diskussioner i patientrådet.

I myndighetens instruktion framgår inget om att patientrådet ska ha någon särskilt utpekad roll i själva analysprojekten, men Fredrik Lennartsson­ säger att det ändå är en viktig funktion för patientföreträdarna. Dels att använda dem som referensgrupp i olika frågor men också att göra avstämningar längs vägen av projektet.

– De är med och vaktar lite så att vi verkligen har ett tydligt patientperspektiv när vi tar oss an de här frågorna.

Det är inte helt ovanligt att enskilda och organisationer vänder sig till myndigheten och anmäler sitt intresse att vara med i patientrådet och Fredrik Lennartsson säger att vissa av dem sedan faktiskt blivit medlemmar i rådet.

– Avsikten är att det ska vara lite ruljangs. Det blir också ett omtag för hela verksamheten vart tredje år när det nya patientrådet pekar ut inriktningen för myndighetens arbete.

Fredrik Lennartsson är nöjd med rådets sammansättning med representanter för de stora folksjukdomarna och en »hyfsad« åldersfördelning.

Han säger dock att rådet har en övervikt på dem som är företrädare för patientorganisationer.

– Det är låg andel av Sveriges alla patienter som är med i patientorganisationer, så det stora flertalet är inte företrädda.

Fredrik Lennartsson håller med om att det lätt blir att samma personer dyker upp gång på gång i olika sammanhang.

– Det blir lätt »the usualsuspects«. Men det krävs också att man har en plattform för att kunna bidra i ett sådant här arbete, det går inte att ta in vem som helst.

Patientrådets medlemmar från januari 2014

• Lennart Areskog, förvaltningschef för Patientnämnden i Region Skåne.
• Angelica Frithiof, konsult med patientfokus. Utbildar vårdpersonal i patientbemötande och värdegrund.
• Andreas Hager, eHälsojurist och grundare av Genia – ”A life like yours and mine”.
• Håkan Hedman, förbundsordförande för Njurförbundet.
• Stina-Clara Hjulström, ordförande i Demensförbundet.
• Sausan Ismail, arbetar som doula, kulturtolk och hälsoguide i nordöstra Göteborg.
• Lars Berge Kleber, ordförande i Afasiförbundet, samt vice ordförande i Handikappförbunden.
• Tove Lindahl Greve arbetar, verksamhetschef för organisationen Ung Cancer.
• Veronica Lindberg, intressepolitisk ombudsman på Psoriasisförbundet, Stockholm.
• Anders Lönnberg, ordförande för Storstockholms diabetesförening (SSDF), samt
landstingsledamot i Stockholms Läns Landsting.
• Sara Riggare, doktorand på Karolinska Institutet och ”Chief Patient Officer” på Nerve, som sysslar med digitala egenvårdstjänster.
• Inger Ros, förbundsordförande i Riksförbundet HjärtLung.
• Inga-Lott Thörnell, styrelseledamot i Sveriges Pensionärsförbund (SPF).
• Per G Torell, förbundsordförande för Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser.
• Calle Waller, vice ordförande i Prostatacancerförbundet.
• Anna Wångmar arbetar, enhetschef på Patientnämnden i Landstinget Sörmland.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera