MUSIK SOM MEDICIN

”Musiken har en högre dimension och en större kraft än bokstäver, ord och meningar”

Under våren startade pilotprojektet ”Musik i vårdens väntrum” på Skånes universitetssjukhus. – Musik sänder en stark signal om att alla får vara med. Det symbolvärdet är jättestort, säger Ola Björgell, som gärna är ambassadör för det goda och absoluta välkomnandet.

I väntrumsprojektet byts den slentrianmässiga reklamen på teveskärmarna ut mot lugn och behaglig musik framförd av Malmö Operas kör och orkester. De deltagande musikerna har själva fått välja repertoar utifrån frågan vad de lyssnar på när livet känns svårt. En 90 minuter lång föreställning kommer vid fyra tillfällen per dygn att visas på bild-och funktionsmottagningen, samt på akutmottagningen vid Skånes universitetssjukhus (SUS Malmö). Projektet ska utvärderas av Musik i Syd genom en enkät på plats i väntrummen, samt av mottagningarna själva.

En av krafterna bakom ”Musik i vårdens väntrum” är Ola Björgell, regionöverläkare i Skåne. Han menar att alla som arbetar i hälso- och sjukvården självklart ska vara ambassadörer för det goda och absoluta välkomnandet.

– För såväl patienter som medarbetare är det två saker som är speciellt viktiga i vården. Det ena är att alla ska känna sig absolut välkomna oavsett vem hen är. Det andra är att vi läkare ska vara absolut bäst på den medicinska vetenskapen, säger Ola Björgell och berättar om när han som nybliven läkare kom till röntgenavdelningen i Hässleholm.

– Jag blev sedd och lyssnad på och kände mig välkommen och inkluderad från första stund. Min chef bjöd till och visade tydligt att han ville att jag skulle stanna kvar på avdelningen. Det goda mellanmänskliga bemötandet gjorde intryck på mig. Det gav mig stor arbetsglädje och blev sedan en stark drivkraft till att lära mig mer.

– Vi som jobbar på sjukhus ska träna på att vara vänliga mot oss själva och alla vi möter. Hur ska vi annars orka med att jobba på sjukhus, frågar han sig och tillägger att musiken är ett av många bra verktyg för att genomföra detta i praktiken.

I stället för att sitta i ett kalt väntrum där en teve puttrar på med reklam eller obehagliga nyheter, kan patienterna få lyssna på musik som får dem att känna sig lugna och välkomna, säger Ola Björgell och tillägger att forskningen visar att stresshormonerna kan gå ner och måbra-hormonerna kan öka vid musiklyssnande.

Musiken har en högre dimension och en större kraft än bokstäver, ord och meningar. Ola Björgell, regionöverläkare i Skåne och en av krafterna bakom ”Musik i vårdens väntrum”

Han tycker att det häftiga med musiken är dess tillgänglighet för alla. Människor med olika bakgrund, språk, kön, ålder och sjukdomar; alla kan tillsammans njuta av musiken och nynna med i samma melodi.

– Musiken har en högre dimension och en större kraft än bokstäver, ord och meningar, säger Ola Björgell och fortsätter:

– Musik i väntrum signalerar det absoluta välkomnandet; alla får vara med. Där sitter människor med allt från lätt till svår sjukdom som ska in på en undersökning eller behandling. Det är lätt att känna sig ensam, orolig och i underläge i ett sådant ofta livsavgörande ögonblick. Då är det alldeles utmärkt att använda musiken som ett redskap för att lugna patienten.

Förhoppningsvis kan musiken också fylla en viktig funktion för medarbetarna. Ola Björgell hoppas på en ”spin-off-effekt”; att musiken fortsätter in i vårdens korridorer så att alla blir delaktiga.

– Musiken kan få oss att stanna upp och lyssna. Den berör och väcker medkänsla. Det blir lättare för oss att sätta oss in i en annan människas situation och hur det är att vara patient. Och det är viktigt, för vi turas ju om med att vara patienter; det är inte frågan om utan när i livet. Dessutom ligger det i arbetsgivarnas intresse att skapa trivsamma arbetsplatser. Tiotusentals medarbetare kommer att saknas i vården om några år. Varje insats som gör att personalen stannar, är guld värd. Det kan bli en hit för att använda en musikterm; detta att musik i vården kommer såväl patienter som medarbetare tillgodo!

”Tillsammans med Musik i Syd arrangerar vi den Stora Likarättsgalan i vår med temat ”Musik som medicin”, där profession och allmänhet möts tillsammans”, säger Ola Björgell, regionöverläkare i Skåne. Här tillsammans med Mikael Andersson.FOTO: Oskar Stackerud

Ola Björgell ser många möjligheter att använda musik i vården framöver. Äldrevården är ytterligare ett välfungerande exempel.

– Musik stimulerar våra minnesceller. Hos människor med demenssjukdom kan behagliga minnen väckas till liv, som får dem att må bra tillsammans. Att musiken fungerar lugnande kan innebära att äldre kanske kan minska på nattmedicinen, säger han.

Hos barn och unga är musiken ofta mera närvarande i vardagen. Den kan få patienten att glömma bort ögonblicket, förvandla den obehagliga sjukhuskorridoren till ett rum i ett annat universum och kanske väcka fantasin.

Att använda sig av musik för att skapa en lugn och avslappnad stämning i vårdens korridorer är enkelt och oskyldigt.

– Varje detalj som skapar trygghet är positiv. Nästan ingen blir arg av att lyssna på musik. Tvärtom väcker den ofta positiva känslor och goda minnen. Den lugnar, tröstar och lindrar.

Pilotprojektet ”Musik i vårdens väntrum” baseras mycket på känslor.

– Men våra liv består av känslor och tankar. De måste också få lov att räknas. Vårt syfte med projektet är att göra enkla saker för att få till stånd ett bra mellanmänskligt möte. Vi lutar oss mot vetenskapen och känner oss trygga med att det redan finns god evidens om musikens hälsofrämjande effekter. Nu är det dags att praktisera det, säger Ola Björgell.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-01

Hot&våld / hat mot medicinska forskare / Personaldriven verksamhet

Prenumerera