Nyhetsarkiv

MS-registret: stora skillnader mellan landsting

– Ungefär 75 procent av landets MS-patienter finns i registret. Täckningsgraden skiljer sig mellan länen, men inte i sådan grad att det kan förklara spridningen över landet, säger MS-registrets ordförande Jan Hillert. Han tillägger att låg täckningsgrad ofta hänger samman med lokal brist på neurologer, vilket även i sin tur kan ge lägre grad av behandling bland länets patienter.

Patientorganisationen NHR:s bild av olikheter mellan landstingen stämmer väl med MS-registrets, enligt Jan Hillert.

MS-registret redovisar inte bara hur stor andel av det totala antalet patienter som får bromsmediciner. Det särredovisar även ”kärnmålgruppen” för behandlingen, patienter med skovvist förlopp som varit sjuka i mindre än 15 år. I denna grupp bedöms den ideala nivån för behandling ligga kring 75 procent.
Några landsting når upp till nivån medan andra inte ens når halvvägs. Landsting med universitetssjukhus har genomgående höga andelar, vilket kan bero på att patienter från närliggande län söker sig dit.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera