Nyhetsarkiv

MRSA spreds bland nyfödda på grund av brist på vårdplatser

Det framgår i en Lex Maria-anmälan, som menar att orsaken till den livsfarliga smittspridningen är sjukhusets trånga och omoderna lokaler där barnen vårdas i gemensamma rum, vilket i det aktuella fallet ledde till att smittan spreds bland barnen.

Då smittan upptäcktes isolerades barnen. Tre tillfrisknade medan ett av barnen avled på grund av missbildning i tarmarna.

I nummer 2 2013 rapporterade Sjukhusläkaren om att en tvåårig pojke smittad av MRSA avled i brist på isoleringsrum på Skånes Universitetssjukhus.

Sjukhuset skriver i Lex Maria-anmälan i det nu aktuella fallet att efter händelsen har verksamhetsområdet barnkirurgi och neonatalvård tagit fram nya riktlinjer för vård av de mest för tidigt födda barnen och nya rutiner för miljöodling efter smittstädning.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera