Nyhetsarkiv

Motståndet mot akutläkare har avtagit

– Frågan delar Sjukvårdssverige. Det finns lite olika bilder, en del ifrågasätter om akutläkarkonceptet är tillämpligt på vissa sjukhus till exempel. Man hävdar att det kan finnas vissa risker med systemet.

Samtidigt har Ulf Kvist svårt att precisera var detta motstånd finns i dag:

– Det finns en tveksamhet hos vissa specialitetsföreningar… ja kanske inte specialitetsföreningar men hos vissa läkargrupper, säger han.

Men kritiken mot akutläkarmodellen verkar inte vara särskilt välartikulerad i dag. Svensk internmedicinsk förening lämnade ett kritiskt remissvar inför beslutet om specialitetsindelningen år 2006, men i dag verkar ledande företrädare för specialiteten ha en annan syn.

Bra med grundbemanning av akutläkare

Förre ordföranden i Svensk internmedicinsk förening Mikael Köhler är i dag nybliven verksamhets­chef på medicinkliniken på Akademiska sjukhuset, där akutläkarprojektet är akut nedläggningshotat (beslut vid Sjukhusläkarens pressläggning).

– Vi inom internmedicinen har alltför länge betraktat akutsjukvården som sjukvårdens källare, och det finns ett stort värde i att ha en grundbemanning av akutläkare, även om de inte kan lösa alla jourproblem och nyckelpositioner behöver besättas från andra specialiteter. Men det har varit bekymmersamt att bygga så mycket organisatoriskt på en specialitet som inte har rätt dignitet hos Socialstyrelsen, säger han.

Jerker Persson, Svensk internmedicinsk förenings nuvarande ordförande, är själv ytterst ansvarig för akutläkarprojektet i Varberg som verksamhetsområdes­chef för Hallands sjukhus.

”Orkar inte ett helt yrkesliv”

Våren 2013 siktar man på att ha 13 akutläkare på akuten i Varberg – färdiga specialister eller ST i slutet av utbildningen. Akutläkarkonceptet tillämpas dock inte fullt ut.

– Våra akutläkare arbetar inte på samma sätt som en traditionell primärjour, med allt omhändertagande fram till inläggningen. Jag tror inte ett ögonblick på att det ska fungera så. Man orkar inte arbeta på det sättet ett helt yrkesliv.

I Varberg ska akutläkarspecialisterna ha en handledande och organiserande roll. Sortera patienter och hänvisa vidare till ”rätt specialist”. Sjukhuset i Halmstad har inga akutläkare.

– I Halmstad tror man inte på akutläkarkonceptet. Men båda åsikterna kan vara rätt, säger Jerker Persson.

Ledningsläkarmodellen

Västerås lasarett har valt att gå en helt annan väg och har med S:t Görans sjukhus som förebild infört ledningsläkarmodellen.

Den innebär att en specialist utses som ledningsansvarig för akutens team. På S:t Göran arbetar ledningsläkaren sida vid sida med triageläkaren och svarar på frågor från underläkarteamen.

På Västerås lasarett tas alla patienter emot av en ledningsläkare.

– Vi tror på konceptet att patienten snabbt får möta en specialist för sortering och en första bedömning. Tidigare har det varit som en slumpgenerator om patienten fått möta en ST-läkare, AT-läkare eller specialist, säger Åke Tenerz, chef för medicinkliniken.

– Fördelen är att mindre sjuka patienter snabbt kan expedieras av ledningsläkaren och går inte vidare. Säkerheten kring svårt sjuka patienter ökar och de kommer snabbare till avdelning och vi har ökat genomströmningen på akuten.

Det finns bemanning med ledningsläkare, som alltid är färdiga specialister, från morgonen till 20.30 på kvällen.

– På natten har vi inte samma behov, däremot skulle det vara bra på helger.

Västerås lasarett har haft ledningsläkare på medicinakuten sedan förra året, och nyligen har även ortoped- och kirurgklinikerna infört systemet.

– Kirurgerna skulle hellre sett ett akutläkarsystem. Och jag ser inte heller några nackdelar med att ha akutläkare i första linjen, om man har en sådan kader. Det kanske är lite värre för internmedicinarna, där doktorn på avdelningen behöver få veta vad som sker på akuten.

”Doktor på riktigt”

De flesta specialister på Västerås lasarett ingår i rotationen som ledningsläkare.

– Det har varit ganska attraktivt. Man får vara ”doktor på riktigt” – peka med hela handen och sortera patienter.

Fotnot: Socialstyrelsens förslag om ny specialitetsindelning gick ut på remiss den 20 april. Beslut fattas av generaldirektör Lars-Erik Holm vid månadsskiftet juni-juli.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera