Nyhetsarkiv

Mötet som Janne Josefsson förteg

Det Peter Magnusson berättar på det här mötet med klinikledningen är de enda konkreta anklagelser om att invandrare ska ha fått sämre vård som kommit fram mot de anställda på Södertälje sjukhus under alla år.

Under mötet kan han endast erinra sig fyra incidenter, under de år han arbetat på IVA. Men en av de påstådda incidenterna handlar, enligt sjuksköterskan som anklagas, om vården av en svensk patient.

Efter mötet, den 24 februari 2009, har Peter Magnusson aldrig berättat om fler fall och ingen annan har under de två år som gått rapporterat någon ytterligare incident.

Mötet med klinikledningen den 24 februari är sammankallat för att Peter Magnusson ska berätta sin historia så att han och klinikledningen utifrån den ska kunna inleda ett åtgärdsprogram. Han spelar i hemlighet in det som sägs.

Förutom kontroversen med den romske mannen, där det även finns en avvikelserapport mot Peter Magnusson, framgår det av inspelningen att han inte ens muntligen rapporterat en enda händelse där invandrare har behandlats sämre till någon på sjukhuset.

I SVT Debatt som sänds den 26 februari, två dagar senare, sägs ingenting om detta möte och den hemliga inspelningen, som avslöjar att Peter Magnusson inte slagit larm och endast konkretiserat tre påstådda incidenter där invandrare ska ha fått sämre vård.

Detta trots att Janne Josefsson, i ett telefonsamtal till Sjukhusläkaren, svarat att han lyssnat även på den hemliga inspelningen från mötet den 24 februari.

Detta rapporterar Peter Magnusson på mötet den 24 februari

Incident 1
En hjärtsjuk man ska ha inte ha fått tillräcklig omvårdnad av sjuksköterskan (x)

Peter Magnusson inleder mötet med att berätta om en incident 10 dagar efter kontroversen kring den romske mannen (se fall fyra nästa uppslag) då han återigen arbetade tillsammans med samma sjuksköterska.

Peter Magnusson framställer inte den påstådda incidenten som ett fall av särbehandling utan som en händelse där sjuksköterskan (x) ville hämnas på honom efter kontroversen med den romske mannen.

Enligt Peter Magnusson ska sjuksköterskan (x) inte ha reagerat på ett larm och vägrat att tala med honom. Sjuksköterskan uppger att hon hade full kontroll på situationen. Hon uppger också att patienten inte var invandrare utan en äldre man av svenskt ursprung.

Peter Magnusson säger under mötet att han berättat vad som hände under arbetspasset för chefsjuksköterskan Louise Claesson. Hon säger till Sjukhusläkaren att han aldrig tagit upp incidenten med henne.

På mötet får Peter Magnusson frågan om han ska skriva en rapport. Han svarar att han redan börjat skriva, men det inkommer aldrig någon rapport.

Incident 2
En sjuksköterska (y) ska inte ha startat en dialysapparat i tid och dessutom ha uppträtt olämpligt mot anhöriga till en äldre döende kvinna med invandrarbakgrund.

Jourhavande läkare och ansvarig för behandlingen av den äldre döende kvinnan under natten är den medicinskt ledningsansvarige läkaren Mikael Fjällid.

Under arbetspasset säger Peter Magnusson ingenting till honom om att han oroat sig för att vården gått orätt till. Han säger ingenting dagen därpå, ingenting under veckan eller veckorna som följer. Han slår inte larm, ens muntligt, till någon.

Det är först på mötet den 24 februari, en dryg månad efter att Peter Magnusson framträtt i Janne Josefssonledda SVT Debatt, som Mikael Fjällid som ansvarig i klinikledningen får höra att det som hände under just den natten, då han var jour, skulle vara en av de fyra incidenter som Peter Magnusson menar har varit vanvård av invandrare på IVA på Södertälje sjukhus.

Detta trots att Peter Magnusson under mötet den 24 februari överrröser Mikael Fjällid med beröm för hans insatser och den empati han visat de anhöriga genom att låta alla närvara på salen under natten.

Under mötet den 24 februari berättar Peter Magnusson för klinikledningen att han oroat sig för att dialysapparaten inte startades i tid av sjuksköterskan och frågar sig:

– Dog hon i onödan?

En fråga som Peter Magnusson inte ställde till läkaren Mikael Fjällid under natten då de arbetade tillsammans. Hade han gjort det hade han fått det lugnande svaret: Nej. Dialys hade ingen betydelse i det läget.

Sjukhusläkaren har frågat Mikael Fjällid om sjuksköterskans agerande under natten. Mikael Fjällid säger att han inte märkte något ovanligt. Tvärtemot menar han att sjuksköterskan gjorde ett ovanligt bra jobb, något som vidimeras av tf chefsjuksköterskan Sevim Yousef.

– Jag minns att det var berömmelse hela vägen från personalen. När jag kom på morgonen hade de precis börjat starta dialysapparaten, men man hade insett att kvinnan var så pass sjuk så det fanns ingenting att göra. Jag kommer ihåg att Mikael Fjällid sade till mig att du måste verkligen berömma (y) för det jobb hon gjort under natten, hon har verkligen kämpat.

När Peter Magnusson avslutat redogörelsen frågar verksamhetschefen Kajsa Giesecke honom på den hemliga inspelningen: ”Rapporterade du det här till Louise”. (chefsjuksköterskan).

Peter Magnusson svarar: ”Nej”.

Incident 3
En arabisktalande man som bukopererats ska ha uppvisat stora smärtor och haft en inre blödning utan att någon åtgärd vidtagits.

När Peter Magnusson efterlyst mer omvårdnad ska sjuksköterskan (y) ha sagt ”Nu pratar inte jag arabiska”.

Sjuksköterskan har en annan version. På mötet den 24 februari säger Peter Magnusson, att han inte har de medicinska kunskaperna, att han inte vet om patienten skulle haft smärtlindring, men menar att sjuksköterskan ändå borde haft bättre uppsikt.

Rapporterades inte till någon

När Peter Magnussons är klar med redogörelsen frågar den medicinskt ledningsansvarige läkaren Mikael Fjällid om han rapporterat händelsen:

– Peter, pratade du någonting med (y) (sjuksköterskan) om händelsen?

Peter Magnusson: – Nej. Det har jag inte gjort.

Mikael Fjällid: – Pratade du med någon annan? Louise eller Sevim? (chefsjuksköterskan och tf chefsjuksköterskan)

Peter Magnusson: – Nej, det har jag inte gjort.

Mikael Fjällid: – Du pratade med (z) (sköterska) om händelsen?

Peter Magnusson: – Nej, inte om den händelsen.

Mikael Fjällid: – Var det med någon du pratade?

Peter Magnusson: – Ja, med xx. (Inhyrd sköterska från Sundsvall)

Incident 4

En romsk man ska inte ha slemsugits av en sjuksköterska (x).

Historien om att en sjuksköterska ska ha riskerat en romsk mans liv genom att inte slemsuga honom på grund av hans etniska ursprung har valsat runt oemotsagd i svensk press i två års tid och gör det fortfarande.

Detta trots att det gjorts en händelseanalys av vad som skedde enligt den mall som Socialstyrelsens rekommenderar och som är gängse patientsäkerhetsrutiner inom svensk sjukvård.
Det utsågs ett analysteam bestående av överläkaren Roger Bottinga från kvinnokliniken, hjärtsjuksköterskan Åsa Hedh från medicinkliniken och it-samordnaren, nuvarande controllern, Leif Lindholm. Alla plockades ur den grupp som specialutbildats för att göra händelseanalyser.

Övervakningskurvor och journaler gicks igenom och alla inblandade undersköterskor, sjuksköterskor och läkare intervjuades.

Slutsatsen blev att den romske mannens säkerhet inte äventyrats på grund av ojämlik sjukvård. Detta har aldrig berättats i svensk media. Istället upprepas undersköterskan Peter Magnussons medicinska bedömning och version kritiklöst gång på gång, trots att det var en grannlaga uppgift att vid olika tidpunkter under natten bedöma hur mycket patienten behövde sugas. Patienten var toxikerad och hölls mer eller mindre nedsövd med lugnande medel.

Sjuksköterskan som Peter Magnusson anklagar för att ha vanvårdat patienten på grund av hans etniska härkomst är en medicinskt erfaren sjuksköterska. Hon har i sin tur anmält Peter Magnusson för att han inte hållit patienten i sidoläge och även vägrat att lägga på ett värmetäcke när patienten hade frossa. Detta har heller aldrig berättats i media.

Sjuksköterskan säger till Sjukhusläkaren att slemsugning i det här fallet innebar en risk för laryngospasm (struphuvudskramp).

Slutsatserna i händelseanalysen blev att analysteamet rekommenderade internutbildning när det gäller sugning av luftvägar, fria luftvägar, värmetäcke mot frossbrytningar, och kommunikationsövningar i vårdteamet.

Socialstyrelsen som haft ögonen på fallet har inte bedömt att det funnits behov av ytterligare utredningar än den händelseanalys som gjorts.

När Peter Magnusson redogjort för dessa fyra påstådda incidenter kan han inte erinra sig fler. Då har det gått 1 timme och 11 minuter av mötet och verksamhetschefen Kajsa Giesecke ställer frågan:

– Har du fler fall?

Peter Magnusson svarar: Inte som rör patientsäkerheten.

Incidenten med hyrsjuksköterskan

I media har under två års tid även cirkulerat en händelse då en hyrsjuksköterska ska ha uttalat sig olämpligt och använt uttryck som taikon om anhöriga.

Sjuksköterskans kommentarer rapporterades till chefsjuksköterskan Louise Claesson som reagerade omedelbart och redan dagen därpå kontaktade hyrbolaget och meddelade att sköterskan inte var välkommen tillbaka.

Chefsjuksköterskans reaktion var till och med så snabb att hon ett tag riskerade att själv stämmas för förtal när den anklagade hyrsjuksköterskan bestred påståeendena mot henne och läkaren Peter Lindberg och undersköterskan Peter Magnusson dröjde med sina rapporter.

I sin inlaga till justitiekanslern skriver läkaren Peter Lindberg att han tycker att hyrsjuksköterskans uttalanden till honom och Peter Magnusson i korridoren var diskriminerande, men att hon agerade professionellt vid direkt kontakt med patienten och att sköterskans agerande emot de anhöriga under hela händelseförloppet enligt hans uppfattning var professionellt och klanderfritt.

Den 24 februari 2009, två dagar före SVT Debatts andra sändning, framkom på ett möte mellan Peter Magnusson och klinikledningen att han, förutom kontroversen med den romske mannen inte slagit larm om någon vanvård.

Peter Magnusson, säger till Sjukhusläkaren, att han inte på rak arm minns om han lämnade den hemliga inspelningen som han gjorde under mötet till SVT Debatt. Det måste han kolla i sina anteckningar först.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera