NYA LÄKARUTBILDNINGEN: LUND

”Moderniseringen behövs”– men besked om finansiering saknas

Christer Larsson, ordförande i programnämnden för läkar­utbildning i Lund och professor i tumörcellsbiologi, om den nya läkarutbildningens utmaningar och fördelar.

Artikeln ingår i temat Nya läkarutbildningen

Vilka är de största skillnaderna?

Vi förberedde oss 2018 när vi gjorde om läkarutbildningen och har i princip planerat de tio första terminerna för att använda i det nya programmet.

Jämfört med äldre varianter har vi tagit ett programperspektiv på examinationen för att få ett över programmet sammanhållet system, som examinerar studenternas kunskaper, färdigheter och förhållningssätt.

Det ska bli betydligt fler observationer/bedömningar med feedback när studenterna är på kliniska placeringar.
Vi har ett mycket gott samarbete med övriga läkarprogram i Sverige och har tillsammans tagit fram tio stycken EPA (entrustable professional activities). Med dessa får vi ett nytt arbetssätt, fokuserat på observation, för att stötta studenterna i deras utveckling. (EPA avser aktiviteter som ingår i en läkares dagliga arbete och som de ska klara första dagen som legitimerade.)

Detta kommer att prägla det nya programmet. Vi inför nya lärande­moment och examinationer för att möta de nya målen i examensordningen och vi hoppas att få ett betydligt större samarbete med primärvården, framförallt gällande de avslutande terminerna.

Det nya programmet innebär ett nytt sätt att tänka och kräver samarbete över kursgränserna. Vi måste ha samma system på alla kurser och följa studenternas progression på ett annat sätt än tidigare. I slutet av utbildningen måste studenterna verka så självständigt som det bara går.

Vilka är de största fördelarna?

Vi har fått en examensordning med moderna mål för dagens och framtidens sjukvård. Den lyfter fram det hälsofrämjande perspektivet och betonar vikten av att utgå från patientens unika situation, så att optimal vård ska kunna ges. De nya läkarna blir väl förberedda för framtida sjukvård. Moderniseringen behövs!

Vilka är de största utmaningarna?

Finansieringen! Vi har inte fått besked om vilka nya resurser vi kommer att få. Framförallt den sista terminen blir dyr.

Alla nya mål förutsätter att vi inför nya undervisnings­moment med bedömning, handledning och feedback, vilket kostar mer.

Studenterna kommer att tillbringa mer tid i primärvården och att hitta platser för dem kan bli svårt; det är redan lite ”trångt” på sjukhusen. Men i Lund har vi ett bra samarbete med Malmö, Helsingborg, Växjö, Karlskrona och Kristianstad.

Dessutom samarbetar vi med vårdcentraler i närliggande regioner, något som jag tror är jätteviktigt!

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera