Nyhetsarkiv

Mobbning och hantering av konflikter tas upp i fackliga kurser

Många ombudsmän behöver lära sig mer om konflikthantering för att kunna bistå de medlemmar som ringer och söker hjälp i svåra situationer, säger Inger Löfvander. Hon är en av dem som ska hålla i undervisningen.

– Här finns jättemycket att göra och det är viktigt att de fackliga ombuden får kunskaper i de här ofta ganska svåra frågorna, säger Inger Löfvander, som är beteendevetare och anställd på Läkarförbundet och en av dem som ska hålla i undervisningen.

Inger Löfvander har gedigen erfarenhet inom området, bland annat var hon med om att dra igång Läkarförbundets Kollegiala nätverk.

– Vi kommer till exempel att fördjupa kunskaperna i konflikthantering i höstens arbetslivskurs där de som är mer intresserade ska få lära sig mer om hur konflikter uppstår och hur man kan hejda förloppen.

– Det gäller både för den fackliga sidan och arbetsgivaren att hantera situationen på ett rakt och tydligt sätt utan att det blir kränkande, menar Inger Löfvander.

– Det är ju så att en svår konflikt, i värsta fall, kan vara förenlig med livsfara för den enskilde, eftersom självkänslan får sig en ordentlig knäck. Man kan stå ganska maktlös som anställd när det bränner till.

Hur arbetar Läkarförbundet mot mobbning, finns det en allmän antimobbningsplan?

– Nej, men att skydda och biträda sina medlemmar är en av fackets viktigaste funktioner.
Läkarförbundet satsar på en rad frågor för att förbättra medlemmens arbetssituation.

Vi arbetar just nu med nytt material för utvecklingssamtalet, som ju bland annat är till för att tala igenom saker som inte är bra, innan det blir jättedåligt.
– Vi har också tagit fram ”Arbetsmiljörond – på ett nytt sätt”, som är ett förebyggande verktyg för att förbättra arbetsmiljön och förhindra konfliktspiraler. Verktyget ska användas av medarbetare och chefer tillsammans på arbetsplatserna och grundtanken är att man ska samtala med varandra regelbundet.

Utgångspunkten är att svåra konflikter och mobbning nästan uteslutande uppkommer till följd av brister i den psykosociala arbetsmiljön.

– Det är viktigt att diskutera ledarskap, arbetsbelastning, strukturer med mera.

– Verktyget ger hjälp hur man organiserar diskussionerna och hur man kan tala om de förändringar som måste ske på arbetsplatserna.

Hur gör vi när vi inte tycker lika, eller när vi blir irriterade på något eller någon som bryter mot likhetsmönstret?

Sådana här saker kan vara svåra och då kan regelbundet styrda samtal skapa en avdramatiserad atmosfär som förhindrar konflikter.

Inger Löfvander anser att arbetsklimatet hårdnade någon gång på 90-talet.

– Vid konfliktsituationer började man ställa frågor till medarbetarna om lojalitet, vilket egentligen är en slags konfrontation.

Inger Löfvander hoppas att företagshälsovården som rustades ner på 90-talet ska byggas ut igen.

– Jag tycker att företagshälsovården är en oerhört viktig resurs. Företagshälsovården kan sätta in opartiska medlare när det uppstår konflikter, man känner till arbetsmiljön på arbetsplatsen, man kan arbeta förebyggande och omhändertagande, man har kunskap inom det psykosociala området och har tillgång till beteendevetare, läkare och andra konsulter.
Kan det inte kännas som att man sjukdomsförklarar sig själv och ger motståndarsidan rätt om man går till företagshälsovården och söker hjälp i en konfliktsituation?

– Det är en risk, jag inser det, men jag tycker att man som anställd ska veta att man har en möjlighet att diskutera vad man går igenom. Företagshälsovården är van att tänka på arbetsplatsproblematik och se saker ur arbetsmiljösynpunkt.

I en pågående konflikt är ofta 10 procent sakinnehåll och 90 procent känslor. Det kan alltså vara väldigt primitiva krafter som sätts igång.

När det gäller arbetsmiljölagen tycker Inger Löfvander att många har god vilja, men inte vet hur man ska göra i praktiken.

– Fast jag tror inte att man kan komma åt dessa problem enbart genom lagar och förordningar, det är oerhört mycket viktigare att de som har chefspositioner är medvetna och kunniga om sådana här problem så att de kan hantera dem på ett bra sätt.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera