Nyhetsarkiv

Missnöjet med HR-fönstret stort i Skåne

IT-systemet är bara ett i raden av system som utvecklats och införts utan förankring och dialog med de vårdanställda.

Centralsjukhuset i Kristianstad var tillsammans med primärvården och Hässleholms sjukhus först ut att införa det nya HR-fönstret. Det är också namnet på den webbplats där anställda själva ska hantera registrering av exempelvis arbetstider och resor samt ansöka om tjänstledighet, semester eller byten av schema.

Syftet med att införa självservice uppges vara att effektivisera administrationen och att anställda skulle få större insyn och kontroll över egna uppgifter som lön, jourkomp, semesterdagar.

Snart två års inkörningsproblem

I mars 2012 sattes systemet igång. Efter ett år och sju månader kvarstår många av införandeproblemen.

– Arbetsgivaren har meddelat att det handlar om inkörningsproblem som kan beräknas ta upp till två år att rätta till. För oss är det ett helt oacceptabelt och respektlös förhållningssätt, säger Kim Gulis, ST-läkare vid Centralsjukhuset Kristianstad samt ledamot i Östra Skånes Läkarförening.

Fick jourersättning först efter ett år

För AT-läkaren Kristoffer Jonsson tog det till exempel ett år att få ersättning för 25 timmars jourarbete på Centralsjukhuset i Kristianstad.

Plötsligt hade uppgifterna försvunnit ur systemet. Efter flera turer och påminnelser fick han nyligen ersättningen utbetald i oktober 2013.

– Men då blev fel konto debiterat och plötsligt hade jag en skuld och en fordran på 25 timmar i mitt HRfönster. Liknande problem uppstod även efter en jour på Lasarettet i Ystad. Trots att allt såg rätt ut enligt HR-handläggaren, kunde pengarna inte betalas ut eftersom jag inte hade någon formell timanställning. Efter cirka fem månader med olika korrigeringar blev det till slut rätt, säger Kristoffer Jonsson.

Det är en av många historier från medlemmar som berättar om den maktlöshet de känner inför HR-fönstret, menar Kim Gulis.

Utan förankring och förberedelse

Hon är kritisk mot hur man i vården inför nya IT-system, utan att först förankra det hos användarna och se till att förberedelser görs med ordentlig utbildning och tester av systemet. I stället fick de anställda förlita sig på e-learning, en självstudiekurs där de själva uppmanades att lära sig i sin egen takt i mån av tid.

– Det var en oerhört låg nivå på utbildningen. Den innehöll inte den information man behöver som läkare. När systemet infördes uppstod extremt mycket problem. På sjukhuset var många anställda upprörda och skrev därför till regiondirektören. Det utmynnade i att en referensgrupp bildades som fortlöpande skulle få information om projektet. Men i den gruppen satt inga läkare med jourverksamhet, och det är ett av de områden som ställer till stora bekymmer, säger Kim Gulis.

I slutet av april skrev representanter för Skånes läkarföreningar ett brev till personaldirektören och divisionschefen där de krävde att anställda ska få rätt lön i rätt tid samt inte belastas med en ökad administrativ börda som medför mindre tid för patientarbete. I brevet efterlyste de även en tids- och handlingsplan för att komma tillrätta med bristerna.

Löfte om ny version – nästa sommar

En arbetsgrupp har bildats där representanter från Läkarförbundet i Region Skåne samt personaldirektör Ann-Sofie Bennheden regelbundet träffas tillsammans med leverantören av systemet, Aditro, för att försöka komma tillrätta med problemen.

– De har tagit till sig vår kritik och vi har kommit en bit på väg när det gäller att beta av den långa lista på svårigheter och felaktigheter som vi tidigare presenterade för ledningen och som beror på att HR-fönstret inte är designat eller anpassat till läkares arbetssituation och vardag. Nu har vi fått löfte om att en ny version som är mer funktions- och användarvänlig ska presenteras, men inte förrän nästa sommar. Då har det gått över två år sedan systemet infördes, säger Kim Gulis.

Möjligt att jour och beredskap tas bort

En diskussion förs om man eventuellt ska plocka bort registrering av jour och beredskap från HR-fönstret. Den möjligheten finns, menar personaldirektör Ann-Sofie Bennheden.

– Det är viktigt med förbättringar i gränssnittet för användare och ett sådant arbete pågår. Men vi är ännu inte färdiga med de slutgiltiga lösningarna och tidplanen för när dessa ska genomföras.

Frågan om vem som ska ta över ansvaret för registrering av jour och beredskap är långt ifrån löst, menar Kim Gulis.

– Det är fortfarande oklart. Den personal som tidigare gjorde detta finns ju inte längre kvar. En annan fråga som heller inte är löst är löftet om att vi ska kunna komma åt systemet hemifrån, det har inte fungerat. Vi har också fått besked från leverantören att lönesedeln som är oerhört svårtolkad och tidskrävande, inte kommer att göras om. Beräkningar visar att mellan 2010 då införandet startade och fram till och med 2013, har projektet kostat cirka 55 miljoner kronor.

– Det är bara en del av kostnaden. Jag törs inte tänka på vad det kostar att låta oss läkare sitta vid datorn och själva göra administrationen med alla de problem som det innebär. För att inte tala om den tid som tas från patienterna, säger Kim Gulis.

”Grisen i säcken”

I mars 2013 var det dags för Skånes universitetssjukhus, SUS, att införa det nya HR-fönstret. Evita Zoucas, docent och överläkare i Malmö, samt vice ordförande i mellersta Skånes Läkarförening, menar att regionen köpt grisen i säcken.

– Det är fullständigt oacceptabelt att Region Skåne köper och implementerar ett ofärdigt system som inte är anpassat till vårdanställdas vardag. I diskussioner med leverantören har det framkommit att de har begränsad erfarenhet av hälsooch sjukvård, eller kunskap om alla de olika avtal som finns inom skilda verksamheter och som ska läggas in i systemet. Till exempel har övertidsavtalet för specialisterna på SUS ännu inte kunnat inkorporeras i systemet. Det innebär att det ofrånkomligen uppstår omfattande problem, säger Evita Zoucas.

”Vi vill ägna oss åt patienterna”

Syftet med det gemensamma arbete som nu pågår, menar hon, är inte att skrota HR-fönstret, utan att tillsammans utveckla systemet och försöka hitta konstruktiva lösningar.

– Vi vill ägna oss åt våra patienter och för att kunna göra det behöver vi ta bort vissa delar från HR-fönstret. Vi behöver också stöd från personal som kan avlasta oss från onödigt administrativt arbete. I de verksamheter sådant stöd finns för läkarkåren är problemen betydligt mindre, säger Evita Zoucas.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera